Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

domu, jakož on na své peníze vystavil, zdělati odpieral by, neb kapalici neb vodoteč střeším po svém žlabu vlastniem k struze a na ulici obecní netbal by vyvésti, skze něž by škodu vzal, v té a v takové příhodě má se žalujíciemu spravedlivé státi a obžalovaný jeho žalobě odpoviedati. {škody slíbené}marginální přípisek mladší rukou Též nápodobně ze škody slíbené, jako u příkladě: Jindřich pójčil peniez Kundrátovi pod tú výmienkú, nezaplatí li jemu na určený čas, aby je vyjednal na škodu, kterúžto škodu Kundrát slibuje jemu zaplatiti, jako i jistinu. V té a v takové příhodě Kundrát připraven jsa před soud, od Jindřicha má ze škody jeho žalobě odpoviedati, a má jemu soudce o to spravedlivé učiniti. V obojí však příhodě předepsané od žalobníka, dřieve než dlužníka svého neb obžalovaného před soud zavolá, takové osvědčenie, oznámenie neb výstraha má učiněna býti, {má škodu obvésti}marginální přípisek mladší rukou nebo má první škodu dědičnú, má rychtáře a přísežné k opatření škody, z níž chce žalovati na dědictvie, vésti a jim miesto očitě ukázati, kterakú škodu béře.

Ale v druhé, {o penieze jinak}marginální přípisek mladší rukou poněvadž penieze pod škodú toho, ktož jemu penieze slíbil navrátiti, chce od něho ty škody vzieti, má to hamfešty, svědky neb jistými naučenými před rychtářem a konšely okázati, že časové plněnie již jsú minuli, a má osvědčiti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).