Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

osvědčiti, že tento a tento den, kterýž přísežní mají v paměti mieti neb písař přísežný zapsati, od tohoto neb tohoto, jehož bude jmenovati, pod takú neb takú škodú, již také znamená, dluh svój vzal jest. Nebo ty výstrahy učině o škodě před soudem v žalobě předložené, rychtář má žalujícím plnost spravedlnosti vydati. A toť jest, jenž obecně řiekají: Man rych nycht umb ſchaden den ſunder umb erbſchaden und umb gelobten ſchaden der do bewart wirt oder iſt,cizojazyčný text jako by řekl česky, že

O šacování škod dědičných

Některací chtiece naučeni býti, psali jsú takto: někteří před námi od dávnie chvíle o mezierky mezi domy německy rayencizojazyčný text {meze}meziřádkový přípisek soudobou rukou řečenými súdili jsú se, z nichž jeden též rýhy k domu svému řka příslušeti, právem vyvodě škody, kteréž jest vzal skrze to, i posadil jich od druhého. A když jsme jim konečný čas složili o jich řečených věcech a škodách k duovodu neb soudu, tehda žalobník bratra svého a obžalovaný sestřence svého vystavili jsú poručníky, oba se osvědčivše, nebudú li moci osobně býti k tomu času, každý z nich skrze svého poručníka neb prokurátora, jménem jich což učiní, tomu odporni nechtie býti. Tehda ti poručníci předepsaní přítomni jsúce úřadu řečeného poručenstvie neodepřeli jsú, by na se nechtěli vzieti, aniž jsú se ohlásili. A když se čas přiblížil, tehda žalobník stál jest ku právu, ale obžalovaný poslal od sebe posla, jenž jest pravil,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).