Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

soudie, měli by zachovati, ač by snad v jiných miestech obydlé jměli tělesné, kdež jiných práv užívají. Protož se die, že žalobník má následovati miesta obžalovaného.

O obstavení kněžských

věcí. Ač by kněz a osoba posvěcená s koňmi a pacholky všel do miesta hospodářova domu a trávil by tu, pro tu ztravu od toho času protrávenú hospodář koně i jiné věci té osoby slušně móž zavříti a staviti.

O stavení koně kněžského

Přihodilo se, že před kněžským dvorem jednomu faráři od některakého člověka pro spravedlnost stavována byla jedna klisna, a tak žalobce žaluobce žádal jest naň práva od přísežných tudiež, jakož jest obyčej při takových věcech. Ale farář odpieraje řekl jest: „neslušiemť já ku právu světskému, ale k duchovniemu“. I jest otázka, v světském li právě či v duchovniem ten kněz měl by odpoviedati. {obstaviti muož koně hněžského pro dluh}marginální přípisek mladší rukou K tomu úsudkem odpoviedá se, poněvadž obstavenie klisny, jenž nenie věc duchovnie neb kostelnie, jakož jsú kalichové, ornáti ani jiné k tomu podobné, tehdy farář v té příhodě dlužen jest v světském právě odpoviedati, nebo ač farář příslušie právu duchovniemu, ale klisna, o kteréž jest zmienka, příslušie ku právu světskému neb městskému.

O slibu zproštění z obstavenie

Jeden měštěnín pozval sedláka ze vsi do domu svého pod takovýmto slibem: Bude li v městě obstaven, že jej chce toho zprostiti bez jeho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).