Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

některak jest podezřelé, nebo jeden skutek v jednom miestě a jednoho času učiněný ztěžka móž poznán býti od množstvie obce. Protož věrohodnějšie bylo by svědomie přísežných jednoho miesta v některém vlastniem skutku, nežli svědectvie přísežných ze mnohých miest o témž skutku, nebo jeden skutek od přísežných téhož miesta muož dobře porozuměn neb opatřen býti, ale aby od přísežných ve mnohých miestech též dobře byl opatřen, tak aby úplně byl poznán, to se zdá nepodobné k vieře.

O žalobě na žháře

Obžalovaný pro pohruožky z žhářstvie někto přemožen bývá sám třetí, jakož psáno jest ve mnohých práviech, ačkoli z skutku z žhářstvie má býti sám sedm přemožen.

O řečníciech

Úřad řečňovánie nemá pohrdán býti, poněvadž také ciesařská ustavenie nebo práva témuž úřadu chválu vzdávají řkúce: Bojujíť zajisté dědicové pří, jenž v slavné hlasy doúfajíc, usilujíc naději i života braní a nic méně neprospievají obecniemu dobrému a zvláštniemu užitku, než jakoby pro užitky každého, zvláště šatuov, prusplechuov a mečuov užívati, rodičuov a vlasti zachovávajíce. Protož známo jest, že úřad řečnicstva ve všech soudech jest potřebný, avšak byly li by strany svrchované takové opatrnosti a výmluvy, tehda moci budú sami osobně řečňovati, odpuštěnie však rychtáře sobě uprosiece, protož každý

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).