[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r4v5r>>10>>
Zobrazit ediční aparát

[…]text doplněný editorem[8]nečitelný text sě zlob zlobí […]text doplněný editorem[9]nečitelný text

a dobré dobrým sě oplatí;

ktož zle myslí, ten všdy ztratí.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, pusťvě tento hněv na stranu,

[105] hovějž lépe svému pánu,

budevě v ten čas bohata

mine najú všě zlá ztráta.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Takož, milý mistře, tako,

tiehněvě oba za jednako!

[110] Vše po najú vóľú bude,

potom náma diábel shude. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Mercator clamet ter:cizojazyčný text

Rubíne!

Ipse veniens respondeat dicens:cizojazyčný text

Co kážeš, mistře Severíne?

Mercator ad eum:cizojazyčný text

Rubíne, rozprostři mój krám,

[115] ať sě jáz sde ľudem znáti dám!

Rubinus respondet:cizojazyčný text

Prav to každý juž vás druh k druhu,

že ke všelikému neduhu

i ke všelikéj nemoci

mého mistra masti mohú spomoci.

[120] Ktož jmá kterú nádchu v nozě,

od tohoť jmá mléko kozie;

a ktož jmá zimnici v týlu

neb snad neskrovnú kýlu,

neb snad jmu dna lámá uši,

[125] neb jmá snad čirvy v duši,

to vše mój mistr usdraví

i všie nemoci zbaví.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, skoro li mé masti budú?

Ipse dicit:cizojazyčný text

Jednak, mistře, přěd tobú budú,

[130] až jich z pytlíka dobudu.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, južť je počal mazanec kvísti,

rač mi masti sěm mé vyčísti.

Ipse dicit:cizojazyčný text

Kto chcete rady slyšěti,

móžete sěm rádi hleděti!

Rubinus:cizojazyčný text

[135] Požehnaj mě, boží synu i svatý duše,

ať mne diábel nepokúšie.

Item dicit:cizojazyčný text

Toto ti je, mistře, pirvá puška,

od téť sě počíná vole jako hruška;

najpirvéť bude jako dýně

[140] a potom bude jako škříně.

Toto je, mistře, puška druhá,

od téť zpleskajú vole tuhá;

coť ona pirvá neduha zapudí,

a tatoť viece neduha zbudí.

[145] A toto ti jest puška třetie,

pro tuť baby skřietkem k čertu vzletie.

Toto ti je, mistře, puška čtvirtá,

tať pohříchu jako nebozězem virtá.

A u pátej měl jsem tři svirčky

[150] a pól čtverta komára;

tu je snědla onano baba stará.

Tato ti jest, mistře, mast z Babyloně;

v niejť je taká drahá vuoně,

ktož jie kúpí, tako tvirdie,

[155] pójde od nie, pzdě i pirdě.

A toto ti jest mast tak drahá,

žeť jie nejmá Viedně ani Praha;

činila ju paní mladá,

vše s komárového sádla;

[160] pzdin k niej málo přičinila,

aby birzo nezvětřěla;

tuť mi všickni najlépe chválé.

Pompkni jie tam k sobě dále,

ať jie každý nepokúšie;

[165] tať jedno k milosti slušie.

A tatoť, mistře, najlépe vonie,

znamenaj, co je do nie.

Bych jie komu v zuby podal,

že bych to vám viděti dal,

[170] všdy by sě dřéve zatočil,

než by jednú nohú kročil.

A tuto mast činil mnich v chyšcě,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).