[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r4v5r5v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

mnich sedě na jěptišcě,

ktož jie z vás okusí koli,

[175] vstane jmu jako pól žebračie holi.

A to jest mast nade všě masti,

ale nenieť jie v téjto vlasti,

tlukúť ju žáci na školném prazě

leč buď v teple, leč na mrazě;

[180] ale nemóžti jie žváti,

jedno oblú v život cpáti.

Ale to z vás každá věz,

žeť pěkné léčí bez peněz;

pakli nepěkná příde s dary,

[185] téjť lacniej dadie páry,

buď od čirta, buď od chlapa,

i posledniej dadie kvapa;

a pakli je v kteréj nemoci,

kažte jiej přijíti na tři noci,

[190] budeť sdráva jako ryba,

neb tú masťú nebývá chyba.

A jiných mastí jmáš dosti,

prodávajž jě, ažť někto stepe tvé kosti. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Rubinus ad Postrpalcum:cizojazyčný text

Birzo masti natluc dosti,

[195] po čas budem mieti hosti.

Dřéve s mi jie byl dal málo,

až sě jie mnohým nedostalo;

přikydniž mi jie sěm viece,

ať nečakajú stojiece.

[200] Jiných, mistře, pušek jmáš piln krám

a z těch učiníš, co chceš sám.

Statim currat inter populum. Hoc dicto Mercator bis clamet dicens:cizojazyčný text

Rubíne! Rubíne!

Mercator dicit:cizojazyčný text

Hi, Rubíne, žeť vran oka nevykline,

že mój tirh cný pro tě hyne!

[205] Rubíne, móžeš prudkým, zlým, nevěrným synem býti,

že kdy tebe volaju, a ty nechceš ke mně přijíti?

Rubinus dicit:cizojazyčný text

É, žádný mistře, nemluv mi na hanbu mnoho,

neb sem nedóstojen slova teho;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).