[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát

Rubinus acurrens dicit ricmum:cizojazyčný text

Seď, mistře, seď jáz k tobě běžu,

snad sě tobě dobřě hoźu.

Mercator:cizojazyčný text

Vítaj, milý Idonechu!

dávě ľudem dosti smiechu.

[5] Pověz mi, kak ti dějú pravé jmě,

ať s tobú cěle sděju.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, jsem ti dvorný holomek,

dějúť mi Rubín z Benátek.

Mercator dicit ricmum:cizojazyčný text

Pověz mi to, Rubíne,

[10] co chceš vzieti ote mne?

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, od tebe chcu vzieti hirnec kysělicě

a k tomu tři nové lžícě;

móž li mi to od tebe přijíti,

chcu jáz ovšem tvój rád býti.

Mercator dicit:cizojazyčný text

[15] Rubíne, to ti vše jáz rád dám

co jsi potřěboval sám;

jedno na to všdy ptaj

a těch miest pýtaj,

kde bychom mohli svój krám v…[2]torzovité slovo

[20] a své masti draho prodati.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, hyn jsú miesta sdravá,

a v nich jest krásná úprava,

tu rač své seděnie jmieti

a své drahé masti vynieti.

Item Rubinus:cizojazyčný text

[25] Mistře, vstúpě na tuto stolic’u,

posadiž k sobě svú ženu Holic’u. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Deinde cantet cantionem cum Pustrpalko sic:cizojazyčný text

Seď, vem přišel mistr Ipokras

de gratia divina,cizojazyčný text

nenieť horšieho v tento čas

[30] in arte medicina;cizojazyčný text

komu která nemoc škodí

a chtěl by rád živ býti,

on jeho chce usdraviti,

žeť musí dušě zbýti.

Rubinus dicit ricmum:cizojazyčný text

[35] Poslúchajte, dobří ľudie,

mnoho vám radosti přibude,

těch novin, jěž vám povědě,

jěž velmi užitečné vědě.

A vy, baby, své šeptánie

[40] puste i vše klevetánie,

v čas ti milčěti neškodí;

poslúchajtež, dobřě vem hodí.

Přišelť je host ovšem slavný,

lékař múdrý, chytrý, dávný,

[45] vám bohdá na vši útěchu.

Nenieť nic podobno k smiechu,

což prav’u, věřte mi jistě,

jakžto róžcě na siej tistě.

Ni v Čechách, ni u Moravě,

[50] jakžto učení mistři pravie,

ni v Rakúsiech, ni v Uhřiech,

ni u Bavořiech ani v Rusiech,

ni u Polaniech, ni v Korutaniech –

právěť vešde jeho jmě světie,

[55] krátcě řkúce, po všem světě,

nikdiež jemu nenie rovně,

kromě žeť pirdí neskrovně.

I jmáť také drahé masti,

ježť jest přinesl z daleké vlasti,

[60] jimiž nemoci všeliké,

rány kakož koli veliké

zacělí bez pomeškánie.

Bóh jeho poraz, ktož jho hanie!

Ktož je boden nebo sěčen

[65] neb snad palicěmi měčen,

neb snad jmá li v svém ušě zpáry,

příde li k mému mistři s dary,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).