[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<4v5r5v6r6v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

[395] Vy jste mladým žáčkóm viděti hodné.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Postrpalku, mohl by mluviti tišě,

až by sě obořily chyšě.

Postrpalk dicit:cizojazyčný text

Rubíne, by ty mój rod znal,

snad by na mě lépe tbal.

Rubinus ad eum:cizojazyčný text

[400] Postrpalku, dáš li mi svój rod znáti,

chcu já na tě lépe tbáti.

Postrpalk dicit:cizojazyčný text

Rubíne, chceš li o mém rodě slyšěti,

to tobě chcu pověděti:

Má střícě oba,

[405] Soba i také Koba,

prodáváta hřiby, hlívy,

i také hlušicě, slívy,

často chvostiště prodáváta,

protoť velikú čest jmáta.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

[410] I což ty, žebráče chudý!

tkajě sě sudy i onudy

pravíš mi o své rodině?

Jáz tobě lepšie povědě,

to, ješto lepšie vědě.

[415] Má teta Vavřěna

byla v stodole zavřěna

s jedniem mnichem komendorem

bliz pod jeho dvorem;

a má strýna Hodava

[420] často kysělicu prodává;

dřieveť jest krúpy držěla,

protoť jest velikú čest jměla.

Fi! Kde bych sě stavil,

bych tobě veš svój rod vypravil!

[425] Tebe bych všie cti zbavil,

a sebe bych za jednu planú hnilicu nepopravil.

Náhle přěstaň, nevolaj mnoho,

nebo zlým uživeš toho!

Přěstaň, nebo tě přěvrácu

[430] žíly, kosti tiemto kyjem v tobě zmlácu.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Cné panie, na to vy ničs netbajte […]text doplněný editorem[41]pokračování se nedochovalo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).