[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

mój mistr jeho tak naučí,

pomaže sě, jako pes vskučí

[70] a potom sě náhle vzpručí.

A vy, páni, chcete li dobří býti,

móžete jej kyji bíti. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Quo finito currit inter homines.cizojazyčný text

Mercator, non respondit Rubinus:cizojazyčný text

Rubíne, Rubíne!

Secundo clamet:cizojazyčný text

Rubíne, vo pystu?cizojazyčný text

Ipse respondeat:cizojazyčný text

[75] Seď, mistře, dirži za řit tistu.

Ipse iterum mercator clamat dicens:cizojazyčný text

Rubíne! vo pystu kvest?cizojazyčný text

Ipse respondeat:cizojazyčný text

Seď, mistře, chlupatú tistu za pezd.

Mercator iterum bis clamat:cizojazyčný text

Rubíne! Rubíne!

Co kážeš, mistře Severíne?

Mercator ad eum dicit:cizojazyčný text

[80] Milý Rubíne, kde sě tak dlúho tkáš,

že o svém mistřě ničse netbáš?

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, v onomno běch počal ľudi léčiti,

tu mi počěchu staré baby pod nos pzidieti.

Idem:cizojazyčný text

Mistře, v onomno kútě biech,

[85] tu mi sě sta dvorný smiech,

rozedřěchu mi s puškami měch.

Potom sem k tobě běžěti uchvátil,

abych po tobě vešken ľud obrátil. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Mercator clamet bis dicens:cizojazyčný text

Rubíne! Ipse non respondet.cizojazyčný text

Secundo dicit. Ipse respondeat ut prius.cizojazyčný text

Tercio clamet:cizojazyčný text

[90] Rubíne! Ipse veniens dicit ut prius.cizojazyčný text

Mercator dicit:cizojazyčný text

Milý Rubíne! ut prius.cizojazyčný text

Ipse respondit dicens:cizojazyčný text

Milý mistře, ty všdy na mě křikáš,

i svým hněvem na mě kdykáš;

u velikém sě mistrovstvě znáš,

[95] však proto i hovna juž nejmáš.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Toť je ot starých slýcháno,

i u písmě také jest to psáno,

ač co s bláznem kdy ulovíš,

ale nerovně s ním rozdělíš.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

[100] Tak sě musí vešdy státi,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).