Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ukazují a mošnu na plece vzdievají, aby jměl pamět, že jest z chudoby pošel, a tak nepýchal. A tak kniežě Přemysl z svým tovařistvem přijel jest na Vyšehrad i byl slavně od Libuše i všech pánóv obecně na kniežecí stolici posazen a Libuši za muže dán.

O vzdělání Pražského hradu

Potom pak jednoho dne Libuše prorokyně před svým mužem a přěd množstvím pánóv, jenž tu stáchu na Vyšehradě, prorokovala jest těmito slovy: „Viziť já město, jehož slovútnost nebe dotýká. Věz to v leseť jmá posazenie, jehožto od toho miesta vzdálenie z třiceti honóv jest celé. Toť Vltava dělí svým rozdielem směle. To jisté město od pólnočnie strany má potok velmi hluboký jménem Bruska, od poledné pak vysoká jedna a dlúhá hora opokovatá velmi jménem Petřín. Ta hora svú výsostí nad jiná města tu vyniká. A tak ta hora zchřebtila sě až právě do toho potoka Brusky, když tam pak přijdete, prvého člověka, kteréhož naleznete, mluvte k němu. A což vám prvém slovem odpovie, tiem jistým toho slova jménem tomu městu vzdějete. A tu na tom miestě hrad založíte a dielem jej dokonáte.“ Kteřížto poslové přikázanie pánie své chtiec naplniti přišli jsú k tomu miestu i nalezli na niem člověka, an dřevo teše. Jehožto, co by činil, otázali. Odpověděl jest a řka: „Práh dělám.“ Poslové pak znamenavše to miesto připravovali jsú stavenie k hradu. A tak tomu městu Praha, totíš Práh po slovanském jazyku, vzděli jsú. Vrativše sě poslové rozpravili jsú Libuši ty všecky věci. A ona pak povědě: „Dobře stalo sě jest, nebo pod nízký práh častokrát páni velicí sklánějí sě.“ A tak i příchody té věci tiem jménem ten hrad Praha jest nazván. Pak jest prorokovala Libuše o tomto jistém hradu řkúciech: „V budúciech časech vyndeta z toho hradu dvě zlaté olivě, jichžto výsost sedmého nebe dosáhne. A tě jisté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).