Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

a já nechtěla a potom až sem do tohoto času u vězení byla nemilostně držána. A tak z toho vězenie k vám sem utekla vašie vieře i vaší pomoci doufajíci.“ A tak všecku příhodu jim rozpravila. To když měštěné uslyšeli, kakžkolivěk lekli sě a smutni byli pro ten jistý svár jich však i pro sirobu této dievky i pro jejie otce, mnoho dobrého jenž jim učinil, v svú obranu mile ji přijeli a slíbili ji ode všie núze obrániti a vší silú po ní státi. To když dievka uslyšala, z toho jim snažně poděkovala. Paní když vzvědiechu, že dievka z vězenie utekla, k ní jsú sě sjeli a o tom, kterak by tohoto Jindřicha vyhnali, radu vzeli. S tiem tak proti němu větčší války nežli dřéve povzdvihli, a tak se všech stran vší mocí překážeti sě jemu jeli. A v tom velilké vojsko lidí zhromáždivše, ku Praze přitrhli a na toho Jindřicha, jenž v Praze bieše, tehdy mocně trhli. Proněžto stalo sě jest takto, že na Hradčanech tu přěd hradem, jenž ještě zdí ani příkopy obehnán nebieše, mezi pány a mezi lidmi toho Jindřicha boj byl veliký, nie, taká tieskeň bieše mezi vojskem, že mnozí i s koňmi i s oděním do přiekopóv padáchu u přědměstie. Naposledy pak páni obdržiechu a těchto mnoho zbili a druhých zjímali a třetí na hrad utekli k svému pánu, jenž na věše sedieše a na tuto na zlú příhodu hledieše. Proněžto tato jistá dievka s pomocí pánskú těžké války tomuto Jindřichovi povzdvihla jest a o jeho z země vypuzenie mnohú mocí i mnohými úmysly myslila jest na každý den.

O tom, kterak král Jan z královú byl oddán, a o jiných mnohých přieběziech v české zemi a jinde mezitiem

Proněžto toho léta páni s túto dievkú Alžbětú snažili sě velmi snažně, aby jeho ven vypudili a s tiem tak jednostajně uradivše sě, syna Jindřichova ciesařova říského sedmého tiem jmenovaného jménem z Litemburka Jana, jenž jediný syn jemu bieše, této dievce umyslili za muže vzieti a za něho ji dáti. Po té jisté radě a po tom úmyslu znamenití páni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).