Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<92r92v93r93v94r94v95r95v96r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

římské, ne o všeho světa, ani ďáblovo, ani ještě o nebeské. Ale ona plete jedno v druhé, ješto ani latno, ani matno, chtíc nás v jiné uvésti, ješto my pře naší počaté bráníme a toho dovodíme a ustúpiti nechcme. Než že Otec svatý má jeho mocným pánem býti, podlé císařského obdarování a našeho dopuštění. Kam ona chce, my tam nepůjdem, aniž z jednoho do druhého dáme se jí vésti. Než na tom stojíme, což jest způsobeno, že svaté, užitečné a prospěšné svaté církve římské jest. Protož najsvatosvětější a svatosvatý Pane, prosíme, znajíce naši vysokú a dobrú zřízenost, jí již kážete mlčeti, a nás při držení našem a obyčejích zachovati, jakož pak napřed jsem pověděla. Páně jest země a my se o zemskú věc soudíme, nás jako země obyvateluov při našem právě zachovati ráčíš. Neb vím, že by rok pořád mělo slyšení býti, že vždy jiné řeči a jiné a z jednoho do druhého půjde a mluviti bude a v tom se jí nesteskne pro jiné toho nečiníc, než aby potom na Svatost Vaši vinu zložiti mohla, když by se Vaší svatosvaté Svatosti ji poslúchati stesklo a její řeči přetrhli, že byšte ji do konce vyslyšeti neráčili a že by se jí křivda stala Vaší Svatostí. Protož račiž v tom svatost samu svú i radu, i nás opatřiti a nás jako spravedlivé a nevinné od tohoto soudu již pustiti. Kdež my z toho, ač se tak stane, po všem světě děkovati budem, velikých hlucích a zbořích lidských přátel našich.

Tuto Pravda odpovídá Lži na sedm svátostí kostelních a líčí při svú před Bohem. A to takto.

Kapitola 132

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).