Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D3vD4rD4vE1rE1vE2rE2vE3rE3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[E1v]číslo strany rukopisu

Osmý rozdiel vypravuje o potracení[aj]potracení] potraczenie dietěte a o příčinách a znameních potracení, kterak také to všecko předjíti by se mělo.

Potracení dietěte nic jiného nenie, než plodu před časem vyjitie. A to se stává mnohým obyčejem[65]obyčejem: obýcžegem a z rozličných příčin. Někdy prvé, než duše plod přijme. Někdy druhého, třetieho nebo čtvrtého měsiece. Někdy přes polovicy bude, aneb pátého, šestého a sedmého měsiece. A jakož řečeno, že z rozličných příčin to přichází. Ipokras a Avicena šíře to oznamují.

Nejprvé z příčiny matky, když vlhkostmi jest zkažená a odtud plzká nebo hladká, že nemuož dlúho plodu zadržeti.

Druhé, když matka nějaký nedostatek trpí, jako nežit, bradavici, vřed etc.cizojazyčný text

Třetie, když ty žíly aneb svazky, kterýmiž[ak]kterýmiž] kterymž plod se drží a po nich pokrm přijímá, jsú klovatými vlhkostmi a lepkostmi zanečištěné i udusí a zalejí plod.

Čtvrté, když žena těžký kámen v ledví nebo v měchýři mievá.

Páté, když žena má tu nemoc, kteráž latině slove tenasmoncizojazyčný text, ješto se vždy chce na potřebu, a nemuož.

Šesté, od přílišného kašle, a těžkého.

Sedmé, když by na ženu třetí[al]třetí] trzetie nebo čtvrtý[am]čtvrtý] ežtwrty měsiec jejie přirozená nemoc přišla. Než první[an]první] prwnie, druhý, třetí[ao]třetí] trzetie i čtvrtý měsiec když by přišla, ne tak škodí, jakož se při některých ženách přihází, ale zřiedka.

Osmé proto, když žena krev pouští žilami nebo baňkami, ač kdyby potřeba kázala a lékař uznal, muož to učiniti.

Deváté, když žena prudké počištěnie přijímala by.

Desáté, když červená nemoc nebo ouplavice na ženu těhotnú přišla.

Jedenácté, když žena v těhotnosti příliš smilná jest a toho následuje, přičemž by pokoj měla mieti.

Dvanácté pro to, když žena nemá co jiesti a dlúho hlad trpie, a zvláště toho, což by se jí[ap]] gie zachtělo.

Třinácté, když žena v těhotnosti se přejiedá anebo přepíjí.

Čtrnácté, když luožko, v kterémž plod leží, se pohne a někdy roztrhne, tehdy hotové potracenie.

Patnácté od přílišné studenosti a také od příli[E2r]číslo strany rukopisušné

X
ajpotracení] potraczenie
65obyčejem: obýcžegem
akkterýmiž] kterymž
altřetí] trzetie
amčtvrtý] ežtwrty
anprvní] prwnie
aotřetí] trzetie
ap] gie
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).