Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[F2v]číslo strany rukopisuPakli by horkost byla, tehdy mastí populeoncizojazyčný text.

Itemcizojazyčný text zkušená věc proti dětinskému kašli: Vezmi hrozénku a řeckého vína, každého hrst, vybrati z nich všecka jádra i smažiti zsucha na rendlíku, aby nespálil, ale prvé protluc v moždieři, dejž cukru, co potřeba káže, aneb siropu fiolového, ještě lépe, udělejž lektvař židkú, dávejž dietěti jako léskový ořech.

Itemcizojazyčný text bylo-li by v tom zatvrzené, tehdy kasie fistule dáti jemu sniesti aneb u vodě rozpuštěnú vypiti.

O zimnici horké

Přišla-li by zimnice na dietě, tehdy mátě nebo chovačka musí se vystřiehati od pokrmuov, kteříž horčí, jako víno, cibule, pepř, chřen, horčice, ředkev a jiné.

Itemcizojazyčný text dávati dietěti píti vodu tykvovú nebo štěrbákovú s cukrem.

Itemcizojazyčný text vezmi oleje fiolového, ruožového, masti populeon, každého jeden lot, smiesiti spolu a mazati dietěti páteř hřbetní, ruce i nohy i na židovinách bez tepla, ale na studeně, zkušená věc.

Itemcizojazyčný text vezmi vody štěrbákové, fiolové a rozpustiti v nich kus kafru, byla-li by veliká horkost na dietěti, omáčejíc šátek i mejti páteř hřbetní, nohy i ruce dietěti.

O neštovicích dětinských

Nejprvé toto pomni, aby dietěte nestudili ani myli, ale byla-li by horkost na něm a ještě se dietě neosulo, tehdy vařiti fíky v tysaně a dávati mu píti chladné.

[F3r]číslo strany rukopisu

Itemcizojazyčný text vezmi semene libečkového i kořene vlaského kopru, hrozénku fíku, vařiti to v tysaně[75]tysaně: týſannie a dávati píti.

Itemcizojazyčný text znamenie, že se dietě ospe, tato jsú: horkost na dietěti zimničná jest, tváři červenost i očí, ve spání trhání a lekánie, klání v životě, zívanie a bolest hlavy.

Itemcizojazyčný text neštovice červené a bielé dobré, ale modré a černé zlé.

Itemcizojazyčný text kdyby se dietě velmi osypalo, uvázati jemu kus červeného tafatu a v něm kus kafru na ruku a nechati tak za některý den.

Itemcizojazyčný text pomazovati muože svrchu olejem ruožovým aneb liliovým.

Itemcizojazyčný text vzieti ruožové vody a kus kafru v ní rozpustiti, tou vodou jemu čelo i oči promývati a pokropovati, aby dietěti neštovice oči nezkazily[76]nezkazily: nezkazýly.

O nespání[bj]nespání] neſpanie dietěte

Itemcizojazyčný text přihází se, že dietě ustavičně pláče a nemuož spáti. Vezmi makovin a hlávek makových, listí podbělového aneb koňského kopyta, vařiti to u vodě a v té vodě dietě mejti. Také vezmi makového oleje, topolové masti, jednostejně, přidati k tomu šafránu nemnoho a tiem židoviny mazati, ruce na žilách i nohy.

Itemcizojazyčný text smiešej olej fiolový s octem a často dietěti do chřiepí napúštěj.

Pakli od porušeného mléka dietě by spáti nemohlo[bk]nemohlo] nemoho, tehdy mátě aneb chovačka hleď zase napraviti tiem, čímž by příčinu dávala.

Východ střeva

X
75tysaně: týſannie
76nezkazily: nezkazýly
bjnespání] neſpanie
bknemohlo] nemoho
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).