Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[D4r]číslo strany rukopisuchutný nápoj.

Itemcizojazyčný text jablka granátová aneb pomorancie[56]pomorancie: pomorancie dávati jiesti.

Itemcizojazyčný text jestliže by žena otekla po porodu, dávati jí[ad]] gie krámský kmín v hrachové polévce píti, též dobrúmysl, serapinumcizojazyčný text. Opět zkušené, nadělati čiepkuov do luona z tohoto: Vzieti squinantumcizojazyčný text, podražce, každého jeden lot, citváru, doronicumcizojazyčný text, každého puol lotu, storax liquidacizojazyčný text, což potřeba káže.

Itemcizojazyčný text byla-li by v luonu po porodu bolest aneb matky, vařiti sléz, kmen, mátu, řecké seno, kmín krámský u vodě a v tom omáčejíc húbu přikládati. Též olejem mandlovým pomazovati.

Itemcizojazyčný text k témuž dáti ženě v víně drobet muscumcizojazyčný text píti.

Itemcizojazyčný text jiné k témuž: Vezmi rmen, lněného semena, poleje, černobýle, vložiti to v pytlík a vařiti v bielém víně i seděti na tom etc.cizojazyčný text

Itemcizojazyčný text přišla-li by do hřbetu bolest ženě po porodu, vezmi rmenu, pelyňku, brotanu, spicanardicizojazyčný text aneb spicaromanacizojazyčný text, každého hrst, skořice, celého muškátu, každého jeden lot, zkrájeti a ztlúci i vařiti spou u vodě a v tom omáčejíc húbu neb šat třieti páteř hřbetní.[57]list starého tisku je roztržen a text je hůře čitelný Též vzieti oleje rmenového, koprového, liliového, vosku jednostejně, spustiti v hromadu a udělati mast a tiem hřbet a páteř mazati.

Itemcizojazyčný text jestliže by přirozená věc po porodu příliš velmi šla, tak, že by žena k mdlobě a k nemoci skrze to přicházela, i sú rozličné a mnohé příčiny toho, ješto samým lékařóm u vědomosti býti mají. A nechť sú pak odkudž koli, tehdy lékařstvie rozličná proti tomu, jako lektvaře, prachy, mazánie jsú. Protož nejprvé toto udělati slušie – zavázati jí[ae]] gie ruce nad lokty k ramenóm, což muože nejtúže býti, což by jediné zdržela, aneb při tom vsaditi jí[af]] gie pod prsi[58]prsi: prſý velikú baňku aneb sklenici okrúhlú bez sekání. I omáčeje šat u voctě, klásti jí[ag]] gie na tělo doluov pod pupek. A do luona vložiti tuto věc: Vezmi gallescizojazyčný text, bolum Armenicizojazyčný text, terrra sigillatacizojazyčný text, akštýn, bielé kadidlo, každé[D4v]číslo strany rukopisuho

X
56pomorancie: pomorancie
ad] gie
ae] gie
af] gie
58prsi: prſý
ag] gie
57list starého tisku je roztržen a text je hůře čitelný
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).