Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D3rD3vD4rD4vE1rE1vE2rE2vE3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[E1r]číslo strany rukopisutom omáčejíc bavlnu přikládati, potomť se upevní.

Itemcizojazyčný text jiná věc k témuž: Vezmi gales tlučený, balaustiecizojazyčný text, nucis cipressicizojazyčný text, mastix, bielé kadidlo, vařiti to spolu u vodě a v tom omáčejíc bavlnu přikládati. Ale vždy pomni, aby nejprvé tam vpraveno bylo.

Itemcizojazyčný text jestliže by ženě po porodu matka vyšla a tak zuostávala, tehdy vzíti ořechuo cypryšových, ruože, balaustiecizojazyčný text, spica nardicizojazyčný text, šešelin žaludových, listu nyšpulového, jabloňového, listu planých trnek, vařiti to všecko v vodě dešťové aneb u vodě, v kteréž by několikrát ocel horkú zahasili, a hned v tom omáčejíc húbu aneb bavlnu, i napařiti matku. Potom vzieti bielého kadidla, mastixu, bolum Armenicizojazyčný text, akštýnu, ruože, ztlúci to na prach a smiesiti i posýpati tiem prachem matky, dokudž ještě teplá jest, vpraviti ji zase. Pakli by velmi pooteklé bylo, tehdy spustiti neprané máslo s vínem a tiem pomažíc vpraviti zase. A bylo-li by potřebie, po vpravení[ai]vpravení] wprawenie vsaditi na každém boku jednu baňku tam dole na slabinách, ale musíť žena znak ležeti, aby[62]aby: abý zadek obvýšně byl při tom vpravování.

Itemcizojazyčný text přihází se také, že ženě po porodu pupek vyjde[63]vyjde: wýgde ven, tehdy přivázati tenkým šátkem a, vezmúc bielek vaječný a bielé kadidlo, smiesiti to spolu, aby bylo jako med tekúcí, i naplniti tiem pupek vnitř i zevnitř pomazati a tepruv zavázati.

Itemcizojazyčný text přihází se někdy po těžkém porodu pruotrž ženám, tehdy vpravě zase ty věci, kteréž by ven vyšly, jakož již oznámeno jest, potom učiniti dvě malé jako poduštičky na stranách z šatu, i přiložiti na všecko tento flastr: Vezmi svalníku, kořene paličkového, krámského kmínu, každého jeden lot, mastixu, skořice, sanguis draconiscizojazyčný text, každého puol lotu, sádla nedvězieho šest lotů, ztlúci ono všecko na prach a spustiti spolu na ohni, přidati terebentinicizojazyčný text tři loty, vosku tři loty i udělati flastr a roztah…torzovité slovo […]text doplněný editorem[64]seříznutý poslední řádek není čitelný

X
aivpravení] wprawenie
62aby: abý
63vyjde: wýgde
64seříznutý poslední řádek není čitelný
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).