Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<E1rE1vE2rE2vE3rE3vE4rE4vF1r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[E3r]číslo strany rukopisupaměti jest a oudy svými nemuož hýbati. A když[68]když: kdýž s ní člověk mluví aneb na ni křičí, tehdy neodpoviedá aneb velmi těžce promlúvá. Také božec často ji napadá. Žíla přieliš prudce tepe a někdy nečíti ji. A žíly časem se zatřesú a opět přestanú, znamení jsú, že živa nebude, poručiti ji pánu bohu.

Desátý rozdiel praví, kterak dietě malé hned po porodu chováno i ostřieháno býti má

Jak se brzy dietě urodí, tehdy musí mu bába pupek uřezati a jako čtyř prstuov nechati od břicha, neb tak se mudrci srovnávají, kterak pupek dietěti uřezán, tak také jazyk mieti bude, dlúže-li, tehdy jazyk dlúhý, pakli krátce, tehdy jazyk krátký mieti bude. A hned po uřezání[aw]uřezání] vrzezanie posypati jemu prachem z krámského kmínu a kus bavlny přiložiti, zavázati. V německých zemiech i vlaských tento prach dělají, báby při sobě majíc[ax]majíc] magiecz, tiem zasýpají ji po uřezání[ay]uřezání] vrzezanie pupku: Vezmi boliarmeni, sarcocolle,cizojazyčný text kmínu vlaského, každého jednostejně, smiesiti spolu.

Itemcizojazyčný text Avicena píše[az]píše] pieſſe: Žena, kteráž by nejprvnějšie dietě měla, při ní[ba]] nie má šetřeno býti na pupku dietěte při té straně, kteráž se těla dietěte dotýká, kolik jest uzlíkuov, že tolik dětí mieti bude. A jsú-liť černí neb červení, ti pacholíky, pakli bielí uzlíci byli, tehdy děvečky znamenávají.

Itemcizojazyčný text užitečné jest, aby dietě po zmytí olejem z žaluduov bylo pomazáno, neb se brzy po tom vylupí a kóži dobrú narošťuje. A mejti dietě hned, jak se urodí, v teplé vodě, užitečné jest, a nedlúho dáti jemu ležeti u vodě, ale raději tiem častěji je mýti, chtěli, aby dnavé nebylo. Také užitečné jest, aby báby měly popel při sobě pálený z žabinek aneb z čelistí štičích aneb z kostí hlavy telecí a tiem čtvrtý den zasýpaly, když by již pupek odhnil etc.cizojazyčný text

Itemcizojazyčný text bába má pěkně dietěti oudy zpravovati, pohlazo[E3v]číslo strany rukopisuvati

X
68když: kdýž
awuřezání] vrzezanie
axmajíc] magiecz
ayuřezání] vrzezanie
azpíše] pieſſe
ba] nie
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).