Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

ta potřeba káže tuto, aby to oznámeno bylo, když by žena ku porodu se strojila, bába kterak se má při tom mieti a tu kožku protrhnúti, jakož dolejie bude o tom.

Druhá kožka slove bilescizojazyčný text, tou v prostředku obaleno jest dítě od pupku doluov až zezpod přes zadek ven, a má mnoho vrapů aneb falduov nápodobně jako žaludek, v té moč a jiné prudké věci shromažďují se až do času porodu pro to, aby ostrost moče a potu nešťpěla dietěte, neb dokudž dietě v životě mateře jest, nemočí svým přirozeným oudem, ale jeho moč teče po žíle od pupku dietěte až do této kožky, o kteréž nynie pověděno jest.

Třetie kožka, kteráž nejblíže těla jest, slove latině armatura conceptuscizojazyčný text a česky voděnie, tou všecko dietě obvinuto. A zachovává dietě od prudkosti a ostrosti moče, kterýž teče od pupku do prostřední kožky, a od hrubosti jejie a tvrdosti. Neb tak kožka třetie nejměkčejšie z jiných jest.

Rozdiel druhý vypravuje o času porozenie dietěte. A který přirozený porod, aneb nepřirozený byl by.

A když již čas, aby žena porodila, přibližuje se, jakož obyčejně v devátém měsieci se stává, blízko k čtyřidcáté neděli po početí, ač také někdy v 37 aneb 38 neděléch po početí přijde porod etc.cizojazyčný text, tehdy obyčejně tato znamenie se ukazují. Nejprvé že žena čije obtieženie dole pod pupkem a v hřbetě. Druhé, že čije větší bolest v luonu. Třetie, že většie horkost matky čije nežli prvé. Čtvrté, že čije většie vlhkost od matky pocházeti. Tato jsú znamenie přibližující k porodu.

Dále slušie také věděti, že dvuoje porozenie bývá – přirozené a nepřirozené. Přirozený porod jest, kterýž se stává v pravý čas, s slušnú zpuosobú a s slušným vyjitiem, a ten čas přirozeného porodu jest obyčejný v devieti měsiecích. Ačkoliv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).