Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Jedenáctý rozdiel oznamuje, kterak ditě potom a dlúho skrze chuovu chováno býti má, ano i chovačkám zpráva.

Rozdiel dvanáctý vypravuje o rozličných příhodách a nemocech dětinských a kterak by jim v tom spomoženo býti mělo.

První rozdiel vypravuje, kterak dietě odpočívá a leží v životě mateře své a koliko kožkami přioděno jest

Galienus a Avicena a jiní široce to vypisují, kterak dietě se počíná a jakým zpuosobem etc.cizojazyčný text, ješto nenie potřebí toho psáti tuto, než samým těm, kteříž se přirozením lidským obierají, sluší to u vědomosti mieti. Ale kterak by dietě v životě mateře leželo, to svrchu jmenovaní též oznamují, a zvláště Albertus Magnus, o kterémž praví, že jest mnohého skutečně došel a očitě viděl, prvé, než jest k duostojenství biskupskému přišel. A jsa přirozený mudřec, mnohé věci stíhal a vyhlédal a napsal, že dietě v životě mateře takto se zdržuje: jeho obličej jest skloněný až k kolenóm a ruce položené na kolena má tak, že oči na kolenách a nos skrze kolena jemu jde, jsa skloněné a sehnuté, avšak jeho obličej a předek k mateřinému hřbetu jest obrácený.

Itemcizojazyčný text dietě v životě mateřiném jest obinuto nebo obaleno třmi kožkami nebo mázdrami.

Prvnie kožka zavierá a obkličuje dietě a jiné dvě zpodní, neb tato svrchu jest a slove latině secundinacizojazyčný text a česky děloha. A to pro to, že zachovává plod od zlého a zbytečného krvotoku, kterýž hned po početí ženy zachová se mezi matkú a touto první mázdrou až do času porození. Nebo toho času vešken se vyčistí a vyjde s plodem ven i s tou mázdrú, protož

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).