Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

sedmého měsiece, jakož Avicena praví, muož porod přijíti a dietě živo býti. Též osmého měsiece, ale tu dietě řiedko kdy živo zuostane. Přirozený porod má také s slušnú zpuosobú nebo tvárností býti, jakož Albertus Magnus píše, že dietě vycházející z života mateře, nejprvé hlava, potom hrdlo a plece s rameny tak, že ruce ztažené býti mají doluov podlé bokuov a tvář nahoru k nebi aneb proti pupku mateře své, jakož tato figura dole to oznamuje.

Albrecht Veliký praví a také nahoře oznámeno jest, že dietě v životě mateře své před porodem a prvé, než se obrátí, tváří a prsami proti mateřinému hřbetu leží. Ale času porodu dietě sebú hne a obrátí doluov hlavú a nohama nahoru. Jakož tato figura okazuje. [#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Třetie, když čas porodu jest přirozeného, tehdy bába nemá v tom leniva býti, a to jest přirozený porod, jakož nahoře figura oznamuje. Ale Avicena píše, když dietě z života mateře nejprvé vychází nohama doluov a má roce podlé sebe ztažené, jakož tato figura okazuje, že by to porod nepřirozený byl, než však nejpodobnějšie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).