Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Desáté, pro to těžký porod bývá, když dietě pátý nebo šestý měsiec vychází, neb toho času v životě svazkové pevní sú, jakož píše Galienus. Aneb když dietě desátého aneb jedenáctého měsiece vychází, a to se stává pro nemoc mateře aneb dietěte.

Jedenácté bývá nebezpečný porod, když dietě mrtvé jest, protož sebú hnúti nemuož k vyjití, aneb jest velmi nemocné a mdlé, že nemuož sobě pomoci. I pozná se, jestli dietě nemocné aneb mdlé, po těchto znameních, že mátě nemocná před tiem byla na červenú aneb ouplavici aneb mnoho stolic mievala aneb po početie již často přirozená nemoc na ni přicházela. Také toto jisté znamenie, že plod mdlý a nemocný jest, když mateři první měsiec po početí mléko z prsu teče. Než kterak by měl poznati, kdy umrlé dietě v životě mateře jest a jak je ven vyvésti, to doleji najdeš oznámeno.

Dvanácté, pro to nebezpečný a těžký porod bývá, když luožko, v kterémž dietě leží, jest tvrdé a pevné, nesnadné k protržení a dietě nemuož východu mieti. Aneb když luožko jest měkké přieliš a ušlechtilé, snadné k protržení prvé, než by se dietě obrátilo tak, že ty vlhkosti prvé vyjdú, než čas porodu jest. Protož dietě vlhkosti a hladkosti nemá, když čas pravého vyjití jest.

Třináctá příčina, když žena nastydne anebo vietr suchý věje, protož se pruoduchové zacpají, aneb když také přielišné horko jest, že žena i dietě přieliš zemdlejí a nemohú sobě pomáhati.

Čtrnácté, pro to porod těžký bývá, ješto žena zvykla a často užívala pokrmuov a nápojuov, kteříž tvrdí, jako nyšpule, kaštany, jáhly, plané trnky, rejži a husté červené víno.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).