Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Zdrženie rozdieluov těchto knížek

Rozdiel první oznamuje, jakým zpusobem dietě leží a odpočívá v životě mateře své.

Druhý rozdiel oznamuje o času porozenie a který přirozený porod, anebo nepřirozený byl by.

Třetí rozdíl praví, který porod těžký a který lehký byl by, kterak se to má poznati.

Rozdiel čtvrtý vypravuje, kterak žena před porodem, při tom i po porodu chovati se má a jak v těžkém porodu pomoženo by jie mělo býti.

Pátý rozdiel zvláštní lékařstvie, kteréž k lehkému porodu přivodí, oznamuje.

Šestý rozdiel vysvětluje, kterak by luože, když samo nechce vyjíti, odjato bylo.

Sedmý rozdiel praví o rozličných příhodách, kteréž se ženám při porodu a po tom přiházejí, a kterak by jim v tom spomoženo mělo býti.

Osmý rozdiel vypravuje o potracení dietěte a o příčinách a znameních potracení, kterak také to všecko předjíti by se mělo.

Devátý rozdiel praví o umrlém plodu v životě matky a o znamení mrtvého dietěte a kterak se z života matky snadně vyvésti má.

Desátý rozdiel praví, kterak dietě malé hned po porodu ch…[6]torzovité slovo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).