Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<7r7v8r8v9v9r10r10v11r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nechá[9v]číslo strany rukopisume,[7]pořadí stran 9r a 9v přehozeno co j’ zapověděl, neb činíme, co j’ přikázal. Neb jakož svatý Jeronym psal k Demetriadě, Bóh něteré věci zapoviedá a něteré přikazuje, některé radí[k]radí] raady[8]neobvyklá kvantita a některé přepuštije. Zlé zapoviedá, bez něhož móž člověk býti, dobré přikazuje, bez něhož by člověk nebyl dobře. A to přepuštije, ješto ani zlé jest ani dobré, a radí k svrchovanému. Ktož nedrží přikázanie neb zápovědi, ten sě ovšem nelíbí Bohu; zevná j’ hrdost netbati přikázanie neb zápovědi. Druhé pak dvé to j’ Bóh ostavil v naší vóli, abychom užívali, chcem li, toho, což jest nám přezřieno, ale jmajíc tiem menší chválu, aneb pak pro větší odplatu držiece sě rady božie, abychom ostali i přepuštěného. Ktož sposlúchá rady božie, líbiti sě viece bude a větší odplatu vezme; ale ten pokutu bude jmieti, ktož přestúpí přikázanie, a nelib bude. Ale i tomuť jest rozuměti: Chtěl li by kto takovým sě slíbiti něčím, ješto slušie k svrchování, a to přestúpě, ješto j’ se všemi jemu přikázáno, neslíbíť sě. Nenieť ten zákona zproštien obecného, ktož chce držeti sě vyššie rady, ale dluh najprv splně, móž li nadto, učiň viece. A čím sě kto viece slíbí, a věčí bude.

Spravedlnost učiní také před Bohem člověka velikého; neb velmi sě spravedlný člověk líbí Bohu. Protož řečeno j’ o tomto velikém knězi: Líbil sě Bohu a nalezen spravedlným. By nebyl spravedlným nalezen, nebyl by sě líbil; ale však ež se j’ líbil, předšel jej jest Bóh darem své milosti, aby byl spravedlen. Pozván vzal pomoc od Boha a ty příčiny, skrze něž by sě slíbil. A on vděčně přijal božie pozvánie, boží pomoc, ne na prázdno vzal božích daróv, ale byl pílen, aby sě i k spravedlivé odplatě slíbil z zaslúženie. A tak nalezen jest spravedlen. Ale vzmieniv sě o spravedlnosti, mušiť o ní také řéci, ežť sě spravedlnost líbí Bohu. Spravedlností stojie i královstva a bez nie pokoj nemóž tráti. Neb jakož svatý Augustin pokládá, spravedlnost a pokoj jsta dvě sestře milé sobě; ktož činí proti spravedlnosti, při tom pokoj neostane. A pro nespravedlnost převodí Bóh královstva z jednoho lidu do druhého, jakž Písmo svědčí; a ež v nebesiech jest ve všem vzdy plné královstvo, to jediné ostane věčně.

X
kradí] raady
7pořadí stran 9r a 9v přehozeno
8neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).