Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[6r]číslo strany rukopisučím kto viece miluje Boha, tiem blíže přistúpí k němu, a blíže přistúpě, plnějie pozná. Jakož die Hugo: Ktož srdečnějie miluje, hlúbe prozří a dómyslnějie pozná a rozezná, a z bližše patře, upatří lépe. Též mieně, die Rikhardus: Z velikosti milovánie přicházie božských věcí zevenie. A pak Hugo ukazuje, ež ta vláštie zevenie bývají lidem[f]lidem] v wlydu lydem, ješto nejsú v obecném hluku a svú mysl sebrali v jedno, a die: Přeběhněm Písmo a uzříme, ač kdy jedva anebo nikdy nemluvil Bóh Otcóm svatým v hluku; ale když chtěl zeviti co, jednomu zevil aneb jich málu, ješto byli obecného hluku odlúčeni. Téžť jest, ež často v Písmě mluví skrytě chtě, aby něterá tajnost v své pravdě jen snažným byla ukázána a netbavým zasloněna, aby svině nohami drahých perel netlačily. A rozličně Pán Hospodin svú tajnost zevuje svým přátelóm podlé rozličností jich úmyslóv a jich pochopu. A tak dá onomu hlubokým věcem rozuměti a onomu v tom, což rozumie, ač jest i menšie, dá plnějie chuti pochutnati, než onomu, ješto rozumie větším věcem; neb jiné jest viděti rozumem a jiné skryté v tom pochutnati pochotností. Těmi činy nenecháť Bóh i jednoho z svých vláštích přátel, by neukázal jemu své tajnosti, ješto nevědie nic o tom tohoto světa milovníci. A rozličnost v takých zeveních pocházie odtud, ež ne všichni za jedno od světských a tělesných věcí myslí odcházejí, ani rovně k jednomu jsú pochýleni. Protož rozličně rozličným zevuje a rozličné své tajné věci a ochoten sě ukazuje, onomu u viděních[g]viděních] wyedijenijch zřejmých na jevě neb ve sně, onomu v Písmě otevra rozum a milost dada, onomu v modlitvách, onomu, když v tom, co j’ četl v Písmě neb slyšal z Písma, myslí přemietá, onomu, když mysl povzdvihne k vysokých věcí spatřování; onomu dá jasnost rozumu, onomu pochotnosti většie okusiti; onoho vztrhne[h]vztrhne] wtrhne v duchu nad úm[4]„vvm“ neobvyklá kvantita jeho v divnost kakús přepochotnú, aneb sě kaks své velebnosti světlem bleskne, světlem nezřejmým oku tělesnému. A kto by vše početl, kak bohatý Bóh v své štědrosti ukazuje svým přátelóm velebnost bohatstvie svého, jimž pak dá věčně i nad to, když za[6v]číslo strany rukopisuchovají

X
flidem] v wlydu lydem
gviděních] wyedijenijch
hvztrhne] wtrhne
4„vvm“ neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).