Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<33r33v34r34v35r35v36r36v37r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[35r]číslo strany rukopisuvstanem, budem kamenem, točíš Kristem, obřezáni ode všie nepotřeby, ode všie hrubosti i od žalosti a budem v utěšení zemené královstva nebeského a věčného, měštěné Jeruzalema nebeského v divném pokoji a utěšeném, do ňhož nevejde nečistý a neobřezaný od takých věcí, ješto sě v nás nelíbie Bohu. Tenť již obřez na ny slušie, a to j’ skrze proroka ohlásil Hospodin řka: Ku posledním časóm obřežeť Hospodin srdce tvé a duši tvú. A die opět prorok: Srdce svá obřežte, ale ne těla! Jsú také proročie řeči, ješto kárají lid, ež nenie ust obřezaných aneb uší. A kto usta neb uši neb srdce tělesně obřezuje? Protož tiem máme duchovně svá srdce ode všie neupřiemosti, hrdosti tělesné, nepotřebné žádosti, od myšlení nečistých obřezati, usta ode zlých řečí marných, nepotřebných, uši, aby toho, což neslušie mluviti, neposlúchale; tělo své také máme obřezati týmž činem od nečistých činóv. Ač kto je v manželstvě, však aby nad sebú bázn boží jměl; a pakli kto v boží milosti sdrží sě stále vdovsky neb panensky, a světější v tom obřez jeho. Toť nám Lev papež ukazuje řka: Co j’ Kristovo obřezánie; jen k čistotě nám ponuknutie, v níž v těchto již posledních časiech má Bóh líbost. V prvém věku bylo j’ řečeno: Rosťte a ploďte sě, a již, když jest země naplněna, řečeno j’: Ktož mají ženy, buďte, jako by jich nejměli! A sám řekl Kristus: Jsú, ješto sě sdržie pro královstvo nebeské; ktož móž to pochytiti, pochyť! A také mnoho j’ v zřejmých skutciech lidských, ješto by slušalo obřezati. To sám viz každý na sobě, co koho táhne v hrdost, v závist, v hněv, v túžebnú a smutnú lenost, v lakomstvo, v obžerstvo, v smilstvo, aneb v tom drží; toť jest potřebné obřezati. Ale veliká hrdost i veliké smilstvo rozmáhá sě; ó kak pilné příčiny k tomu obřezovati! Ty příčiny jsú řeči hrdé a smilné neb postava, příprava rúch takových, pílnost krásy, lepoty bujnost. A tak i ve mnoho jiném. Ale tak jest mnoho hrubých lidí, ež nemnie, by bez tělesného skutku bylo smilstvo. Ano ač mysl i nepovolí k skutku tomu a povolí[am]povolí] polij kochati sě dlúze

X
ampovolí] polij
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).