Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<28r28v29r29v30r30v31r31v32r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[30r]číslo strany rukopisuživota milého svého, a ta svatost ukazána j’ v něm ve trojí věci: jedno, že j’ byl v najdóstojnějšiem čistoty stavu; druhé v sladkosti poznánie a zkúšenie pochotné milosti; třetie v činech skutkóv nad jiné skutky nebo činy. Že j’ byl v stavu čistoty najdóstojnějšie, to jest zřejmé; neb stav panenstvie Bohu zaslíbeného jest nad jiné stavy, a v tom jest on sbyl. Jest trój stav čistoty: jeden manželský, druhý vdoví, třetí panenský; psal sem o těch staviech celé knížky, tuto nebudu mluviti o tom, než řku krátce, ež stav panenstvie Bohu zalíbeného, v němž svatý Jan byl, jest najdóstojnější z nich neb z jiných. Byť byl který stav dóstojnější, z tohoť by byl vzal Bóh matku sobě. Jakž Syn boží pozval svatého Jana, an čistý panic, inhed oblíbil ctnost čistoty, v níž by mohl za beránkem čistým, kamž koli on jde, a jako oblekl svú mysl v ctnost té šlechetnosti. Neb tak jest, jakož die svatý Bernart: Když komu šlechetnost v mysl vejde jako v své miesto, drží sě a dobře sě sjedná s přirozením, bude li neduh uzdraven přirozeně darem božie milosti, tak by chut a líbost mysl jměla v šlechetnosti. A v tom mrzkost, ješto boří kterú šlechetnost. Ano i mezi pohany nalézáni, ješto mrzkost jmievali k hřiechu. A řekl Seneka: By nikdy bohové nemstili hřiechu a by sě mohl hřiech před lidmi utajiti, ještě bych hřešiti nechtěl pro tu mrzkost, ješto j’ v hřiechu. A tak mnozí ctnost šlechetnosti milovali, ač i neznajíc plné pravdy; čím viece tento svatý tak znamenitě milý Bohu držal se jest v šlechetnosti svaté čistoty, věda nad to, ež, jakož Písmo svědčí, ktož miluje čistotu srdce, bude krále přietelem jmieti, a toho všech králóv krále, ješto slove král všech ctností! Ó kak mu jest milo bylo prázdnu býti nečistoty! A i dnes má i na věky jmieti bude útěchu z toho. Toť by byl mohl spravedlivě řéci ono slovo, ješto ona šlechetná dievka Sára, těšéc sě v Boze v svém zámutku, pravieše: Ty vieš, Bože, ežť jsem čístě své duše ostřiehala ode všie tělesné žádosti, ani jsem sě k těm, ješto hrají a jdú v lehkosti, přiměšovala. Povolila jsem k manželstvu ne pro svú líbost, ale podlé ustavenie zákona tvého. Takéž svatý Jan byl povolil k man[30v]číslo strany rukopisuželstvu

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).