Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[249r]číslo strany rukopisupokáním rozličným protivenstvím, dřevních poškvrn a hromazdí věčnú odplatu a odlože mysl od světa, již pokusiv, že j’ svět marnost, hlédá útěchy v Hospodinu. To dievka svatá neměla j’ toho, jehož by sě jí bylo čistiti třeba, ale vzdy j’ odplatu u věčné chvále a cti hromazdila v každú chvíli i každým[lb]každým] kazzdy činem. Takéž stav panenský prázden jest té tělesné poskvrny, ale v plodnosti má nedostatek. To dievka svatá čístě panenstvie zachovavši, dala jest plod požehnaný z plnosti v ní božie milosti. A když jest tak mnoho daróv nade všecky jměla z božie milosti a byla jest ve všech svých věcech smierně[lc]smierně] ſmijerye[162]slovo na rozhraní dvou řádků, silně, spravedlivě múdrá[ld]múdrá] udra, ve všem múdře, silně[le]silně] lnye spravedlivě smierná[lf]smierná] ſmijna[163]slovo na rozhraní dvou řádků, ve všem silně, smierně[lg]smierně] ſmynye[164]slovo na rozhraní dvou řádků, múdře spravedlivá[lh]spravedlivá] ſprawedly, ve všem spravedlivě[li]spravedlivě] ſprawedlye[165]slovo na rozhraní dvou řádků, múdře, smierně silná[lj]silná] ſyl, dobře j’ jí řekl anděl[lk]anděl] andy: milosti plná.

A přičinil řka: Hospodin[ll]Hospodin] hoſpod s tebú. Neb kto by tak pln[lm]pln] p byl daróv božie milosti, kdyby[ln]kdyby] by s ním nebyl Hospodin? Ó, dievko svatá, kak jest převýborně s tebú Hospodin[lo]Hospodin] hoſpdyn[166]slovo na rozhraní dvou řádků, jinak než s námi, jinak[lp]jinak] gy než s anděly; ani j’ kdy byl, ani bude tak s kterým svatým, jako j’ s tebú! Za velikú věc mají to andělé sobě, ež tak jest Bóh s nimi, ež sě držie vóle a jsú vóle božie služebníci. Ale i nad to jest s dievkú svatú; neb i synem jejie ráčil býti. A tak s ní jest jako s matkú plné pocti. A ona tu velebnost, ješto jí andělé slúžie, svobodně nazývá synem. Který by to z andělóv mohl řéci Bohu, jako ona: Synu, co jsi nám učinil, ež jsme žalostiec hledali tebe? A vieceť praví čtenie řka: I bieše poddán jim. Bóh lidem poddán, a pak lidé nechtie býti Bohu poddáni a držeti zpósob jeho, mlazší a menší aby byli v svých starších poslušenství a v svých vyšších. A ktož pod svým vyšším býti nechce, ktož by chtěl býti nad

X
lbkaždým] kazzdy
lcsmierně] ſmijerye
ldmúdrá] udra
lesilně] lnye
lfsmierná] ſmijna
lgsmierně] ſmynye
lhspravedlivá] ſprawedly
lispravedlivě] ſprawedlye
ljsilná] ſyl
lkanděl] andy
llHospodin] hoſpod
lmpln] p
lnkdyby] by
loHospodin] hoſpdyn
lpjinak] gy
162slovo na rozhraní dvou řádků
163slovo na rozhraní dvou řádků
164slovo na rozhraní dvou řádků
165slovo na rozhraní dvou řádků
166slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).