Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[252r]číslo strany rukopisuješto j’ hřiech v ní ostavil, aneb má ji přemoci a učistiti veliká hormá svatá milost, ješto přikrývá množstvie hřiechóv, a rez spalije jich šeředstva ohněm pochotným horka svého. A pakli nemá kto tolik bolestné žalosti v srdci pro svój hřiech, aneb tak hormé milosti k Bohu, až by dosti bylo duši k úplnému učištění, připomóž také tělesné utrpenie; aneb pak čistec onoho světa dočistí to, což zde nebude dočista učištěno, když však zde poznáním svého hřiechu a pykáním sejde vina, a bude k milosti přijat, aby však pokutu trpěl. A nezdajť sě to malá věc, ež bude vina hřiešnému odpuštěna, ač muší pokutu trpěti ještě. Neb donidž by hřiešný nejměl milosti, což by trpěl pro své hřiechy, nebylo by k spasení jemu. A ež poznánie hřiechu a pykánie a odpuštěnie jest inhed spolu, to svatý Bernart a svatý Krizostom ukazujeta. Die svatý Bernart: Poznánie hřiechu a skrúšenie vzdy jest spolu; neb nepyče li viny, nezná hřiechu, ani móž pykati, nezná li sě vinen. A svatý Krizostom praví: Inhed bez prodlenie slzy kajícieho a odpuštěnie hřiechóv jest spolu. V kterúžkoli hodinu vzdychati bude hřiešný, nebudu jemu pomněti hřiechóv. Ale jakož sem řekl: Tomu jest, jelikož k odpuštění viny, ale ne odkladu rozuměti. Tak Davidovi v poznání hřiechu a v skrúšení odpuštěn hřiech, ale pokutu mušil trpěti. Tak nám vina hřiechu přirozeného scházie na krstu, ale pokuta z něho, rozličné hubenstvo ostává nám. Protož jakožť ponúká Jeremiáš: Postav zrcadlo, hřiešný, polož sobě hořkosti a upři své srdce upřiemo na tu cěstu, na níž s’ chodil, a pak viz, aby byl učištěn všeho šeředstvie hřiechu; neb do nebeského Jeruzalema nic nevejde poškvrněného.

Druhé

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).