Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[229v]číslo strany rukopisui bude opět dar božie milosti vzbuzen v tobě, a veselejie i kypřejie poběhneš opět. Donidž jmáš milost v náboženství, tak jměj, až by nemněl, by to dědičsky jměl jako z práva, aby sě pak viece než třeba nezamútil, kdyžť brzce ten dar bude odjat. Neb ta proměna ne k horšiemu bývá našemu, ale činí Bóh nás tiem múdry; a snad někdy větší nám skrz to příde prospěch, když tu milost potratíme, než v útěše náboženstvie. Neb jelikož nám z jednoho ubude utěšenie, tolikež z druhého přibude nám zaslúženie z bázni a z strachu božieho, z těžkosti práce, když pracijem, chtiec též nalézti, z tesknosti a z túhy, potom ze vzdychánie srdečného a z pokory. A tak, ač srdce někdy svú pochotností Duch svatý i nedotkne, však bude v srdci v skryté milosti, když nedá sě vzdřémati a usnúti s oněmi pannami nemúdrými, ač jako chot prodlí nebo ženich ne inhed přída, a bude vzdycháním častým probúzeti srdce po milém túhú. A tak což záleží na nás, abychom i té svatosti účastni byli, jmajíc Duchem svatým to utěšenie, stójme po tom! Najprvé hřiechu sě střězme! Takť die Písmo, ež v tom těle, ješto j’ hřiechóm poddáno, nebude bydliti Duch svatý. Druhé, milostí k světu nevelnujmy, ať by z nás svět nebyl! Neb die Kristus: Svět nemóž vzieti Ducha svatého ani vie jeho. Třetie, dalme sě od neupřiemosti, nebuďme srdce neupřiemého! A čtvrté, skroťme myšlenie marná, rozbrojná, ješto běžie bez rozumu! O tom dvém také die Písmo: Duch svatý odejde od neupřiemého a vzdvihne sě od myšlení, ješto jsú bez rozumu. I die k tomu svatý Bernart: Ač nemyslí kto, by chtěl od sebe Ducha svatého odehnati, však to móž svú vinú

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).