Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[159r]číslo strany rukopisuporozenie[79]folia zpřeházena vzal jest kříž na sě a ten kříž vešken věk nosiv života svého, dokonal umřěv. V němž jest správně všech naděje vložena, ktož sú ho vděčni.

V tom svatém kříži, kto j’ v kteréj núzi, móž nalézti utěšenie. Honí li nepřietel koho, ež sě snad musí krýti jeho, patř na Krista: také sě kryl, přěd Herodem utekl do Ejipta v svém dětinství. Bude li kto kým prorazen: ano Krista proradil čeledín jeho. Nebudú li koho vlastní v čest jmieti, jakož slušie: ano Kristus mezi své přišel, a svoji jeho nepřijeli. Ostanú li koho v núzi přietelé a známí jeho: ano Krista ostali v núzi apoštolé jeho, až i svatý Petr, slibovav s ním i na smrt jíti, však zapřěl byl jeho. Bude li kto zač prositi koho, v němž jeho snad neuslyší: ano Kristus žádal píti, a dán jemu ocet s žlučí. Bude li kto oklamán, ež přijme někoho nevěrného: ano Kristus Jidáše přijal v úřad apoštolský, ne by sě oklamal, jenž věděl, co činí[em]činí] czynye, ale aby to nám k útěše bylo, když my sě tak oklamáme. Bude li tě čeled krásti: ano i Jidáš kradl svého pána. A když sě j’ to stalo v zeleném a jadrném dřěvu, nediv sě, coť sě suchému stane!

Pakli j’ lékařstvie třěba komu, zdali nenalezne jeho v kříži pána našeho Jezukrista? Patř naň na kříži, jakož[en]jakož] yakoz na krzyry židé patřiechu na hada onoho mosazného, ješto na dřěvě pověšen bieše, a budeš uzdraven ode všelikého starého hada uleptánie! Nakazil li tvé srdce ten had starý nenávistí protiv někomu, svój jed v ně vpustiv, chceš li to právě opatřiti, ež Syn boží, a my ještě jeho nepřietelé, umřěl za ny, aby nám smrt jeho byla užitečna, také odpustíš proň, a jeho zřě závinu, svému nepřieteli. Bude liť sě v tobě tělesná bujnost neb nečistá žádost rozmáhati, patř, kak jest mútil sě Kristus v svéj

X
emčiní] czynye
enjakož] yakoz na krzyry
79folia zpřeházena
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).