Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pro[107v]číslo strany rukopisutiv zjevnému kostelniemu přikázaní. Neb tak jest řekl Kristus k starostám kostelním: Ktož vás poslúchá, mne poslúchá. Ani máme směti učiniti protiv vláštiemu zalíbení svému dobrovolnému, když Bohu slíbíme slib počestný. Když mají lidé mezi sebú držěti ty sliby, ješto sobě slibují, tehdy ty ovšem, což slíbie Bohu. Lépe by bylo neslibovati, nežli slíbiec za sě jíti. Dieť Písmo: Slibujte Bohu sliby a splnijte! A opět die kniha Mojžiešova: Zalíbíš li slib Bohu, neobmeškávaj; nebť by v hřiech počteno bylo. Druhé toho, což neslušie, nemáme činiti. Ač něco samo v sobě zlé nenie, ale ež má postavu nepodobnú, ež by to jiným bylo ku pohoršení a k zlému příkladu, takých věcí každý podlé svého stavu má sě střieci; neb z takých věcí něteré nevadie někomu a druhému neslušejí. Třetie tiem[dc]tiem] toho, co j’ k ničemuž nehodné, nemáme tiem tratiti času a snažnosti na to, ješto sě k ničemuž nehodí, obracovati; neb tolik jest Pán Bóh potřebných činóv připósobil v cierkvi svatéj, ješto by lidé, to činiece, odplaty zaslúžili, ež správně bude pokutu jmieti, ktož, nechaje potřebného, i bude o nepotřebném pracovati. Jako ktož by na to byl uveden do vinnice, aby to dělal, co j’ potřebné vínu, an pak nechaje toho, jal by sě pléšek oprávěti. É, rozmysl sě každý, potřebné li jest k vínu nebeské věčné radosti to, což činí, čili kto jen pléšky opravuje, aby trála světská marnost, ješto božím hněvem tak bude skoro zbavena své lutové krásy, jako pléška své ozdoby, když na ni podmú. A poňavadž jsme uvedeni v boží vinnici, é, nechajíc marných věcí jako pléšek, dělajme, pracijme o vinnici, zlé, neslušné a nehodné obřezujíc! Každý kmen srdce svého jměj na péči; zvláště okopávaj jej pokáním, pokorú a jako hnojem

X
dctiem] toho
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).