Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

avšak nad to ještě slibuješ mi věčné dobré. Tu j’ vděčnost jměl z srdečného náboženstvie svatý Augustin, když pravieše: Milosrdenstvie božie znamenaje, ež mi tolik činí dobrého, tak mi sě zdá, bych směl to řéci, ež nic jiného nečiní Bóh, jen ež jedná mé spasenie, jako by všeho zapomenuv, o mně o jediném chtěl péči jmieti. Ktož by sě na ta dobrodienie božie rozmýšlal, počal by milovati dobrodějci. Pak to náboženstvie tu vezme prospěch, když nebude již kto Boha proto, ež jemu Bóh dobře činí, milovati, ale jen proň pro samého, jako toho pozapomena, nezře na to, ež mnoho dobrého činí Bóh jemu, ale zře jen na dóstojnú velebnost jeho, bude z srdce milost k Bohu plápolati a to by jen chtěl, aby sě slíbil milému v čemžkolivěk, v sboží neb v chudobě, pohodlé jmaje neb protivenstvie, čest neb potupu. Takť právě nábožné srdce ve všem jest hotovo k vóli milého. Třetie to j’ zde na světě najvyšší vstupeň náboženstvie, když dá Hospodin v duši milého svého čistú, upřiemú, z pravé milosti prudkú žádost poznati svého milého choti, nejen o něm slyšeti, ale zazřieti samého jeho. A netolik zazřieti, ale zazřiec jeho, jmieti jej, aby ne svého něco, ale sám sě dal jí přída, sám sebú jí útěchu učině, sám ji objal, sám ji svých ust políbil políbením. O tak milovné duši Boha mluvie mnoho kníhy kantik, jemužť hrubí nerozumějí. O téť žádosti die svatý Bernart: Mušíť žhavost žádosti prvé tu duši roznietiti, v kterúž Hospodin má přijíti, aby oheň té žhavosti sňal rez všeliké poškvrny a miesto připravil Hospodinu. A tu móž číti duše, že j’ bliz Hospodin, když učije, že j’ tiem ohněm zapálena. A v té žádosti okúší někak, kak jest pochotný Hospodin. A když sě opět k sobě vrátí,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).