Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

chrámu Bohu udělati. Avšak to světlo rozumu přirozeného velmě j’ pomocno. Svatý Augustin, ež byl k dobrému obrátil vtipnost rozumu přirozeného, učinil dobrého mnoho. A také mnozí zle užili svých vtipných rozumóv, když sě odvrátili od dobrého. Protož řekl Kristus: Vizte, by to světlo, ješto u vás jest, tma nebyla. Tmať jest múdrost zemská, zvieřecie a ďábelská. Zemská múdrost jest lakomstvo, po sboží zemském státi, zvieřecie jest rozkošně podlé žádosti těla živu býti a ďábelská jest po nesprávné cti státi v hrdé mysli, a k tomu j’ závist připřežena, i nenávist; neb hrdý závidí vyššiemu i rovnému a nižšie tupí. Protož vizte, by to světlo, ješto u vás jest, tma nebyla. Vtipnost rozumu přirozeného světloť jest a dobrý dar od Pána Boha. Ale, jakožť die svatý Bernart, jmá li kto dobrý rozum, uměnie, vtipnost, jmáť příčinu tak ke zlému, jako k dobrému. Protož uživ toho dobře, k dobrému obrátě, jehož by zle užil, kdyby obrátil ke zlému. Druhé sem řekl světlo, ješto naučením od jiného bude kto viece rozuměti, než by sě mohl sám vtípiti, aneb čta písmo. I toť plného dobrého bez třetieho světla nepřivede. Neb ač vzvie člověk pravdu, nebude li zvláštieho daru božie milosti, nebude k té pravdě chuti a tak k ní člověk nepřistúpí. Protož die svatý Pavel, ež mnoho věděti v hrdost podnášie, ale milost učiní užitek. A tak vídáme, ež rozliční úmysly rozličnými chtie mnoho věděti. Něteří, aby viděni byli; druzí z všetečstva, aby věděli; třetí, aby skrz to k sboží přišli. A těch světlo ve tmu sě proměnije. Neb ač bude dobrá krmě, nebude li jie kto v tom pořádu, jakož slušie, užívati, nebudeť dobrá jemu. Nevážíť Bóh draho, ač vie kto mnoho nebo umie; ne v umění,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).