Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

útěcha bývá, když těm vnitřním žádostem tělesným a světským neprotivie sě. A to j’ v Písmě znamenáno, ež, když byl poddal Bóh židóm jich nepřátely, řekl jim: Nebudete li chtieti všech zbýti, kteřížť ostanú, budúť vám jako hřebíci v očí a jako kopie v bociech vašich. Takéž svět potupiec nebezpečno neostati s světskými obyčěje a líbosti. Dotud, dotud, až žádost rozum i oslepí. A protož die svatý Pavel: Neroďte sě tomuto světu připodobnávati! A tak prvé alleluja pravá radost u prvém obrácení, v prvém světa opuštění, ale opět druhé alleluja druhá a většie radost, když i žádost, ješto trží mysl světskú a tělesnú věcí, zetřěna bude. A to sě teprv pravá pomsta nad světem stane, ješto svými rozličnými nečistotami przní mysli a duše jako zlá kóže. Neb žádosti světské a tělesné jsú hlavy zprzněné světem. A ktož nemóž všie věcí těch hlav zetřieti, ež tržie jej v žádosti takové věci tohoto světa, drž je u vězení, nejdi po nich, jdi v duchu, a tělesných žádostí nedokonáš.

Třetie tu jest psáno alleluja, ješto die svatý Jan: A slyšal sem hlas jako trúby veliké a jako hlas mnoho vod a jako hlas velikých hromóv, any řkú alleluja. To znamenává, ež to činí sbožným spravedlivú radost, když již věrně a právě bude sě káti dřěvních hřiechóv, dosti čině za to, co j’ hýřil. Neb skrze ten trój hlas troji věc móžem znamenati, ješto příslušie k pokání. Ten v trúbení lid izrahelský jměl obyčej: když jednú trúbili, stany hnuli; a když druhé, k cěstě neb k boji sě připrávěli; a když třetie, bojovati počínali. Takéž po prvém pokánie hlasu hřiechu ostáváme, po druhém stav proměnijem a po třetiem všie věcí bojijem protiv všem hřiechóm. Hlas mnoho vod slzí kajících znamenává a hlas hromu velikého snažnost v pokánných skutciech v silnéj mysli; a když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).