Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

s kříže k jich podštívaní, radost jsú jměli, jako by pohasili jmeno jeho. Aj, kakť jest pak z smrti vzniklo po světu jmeno jeho, ješto jí mnělo nevěrné židovstvo, by je mohlo pohasiti! Mněli sú, vidúc ho mrtva, by jej již přemohli byli; a ješto jsú sě radovali zabití jeho, již jim jest smrt jeho přinesla žalost; již mohú poznati, že j’ skrze muku všel v svú chválu. Dobřě j’ toho podobenstvie ukázalo Písmo ono o Sampsonovi, ješto, když byl všel v město jedno svých nepřátel, tehdy oni to uzřěvše, město zamkli a stráží silnú utvrdili radujíc sě, že j’ již v jich moci silný Sampson. Ale co j’ silný Sampson učinil, to již vieme. O puol noci brány městské vzal svú silú a všel na vrch hory. Koho jiného účinek tento znamenává, kto j’ tento Samson, jen náš spasitel? Co j’ ono město, do ňhož mezi nepřátely sšel Sampson, jediné ty pekelné kraje, do nichž v svéj duši Kristus sstúpil? Tu jsú mněli nepřietelé, by jej držěli, jakož i židé, vidúc v rovu tělo jeho, osadili stráží mniec, by život života vzdy v smrti držěti mohli. Jemuž, jakož vidíme, darmo jsú sě radovali; neb vstal Kristus z rovu a čest a chválu židóm odjal, ež jsú i dnes v porobení. A jakož Sampson netolik vyšel z města nepřátel, ale vylomil bránu a nesl u vrch nahoru: takež náš spasitel netolik sám vyšel z těch pekelných krajin, ale zbořil tu krajinu. Již svatých dúš nemóž peklo i na chvíli podržěti, kteréž jsú hřiechóv očištěny, ješto dřéve mohlo držěti i najsvětějšie. Již vstav Kristus vylomil ty brány a vstúpil u vrch hory bydla nebeského. Tu čest a chválu, bratřie milá, zmrtvýchvstánie našeho Pána, ješto j’ dřéve v podobenství bylo ukázáno a již sě stalo, máme se všie myslí milovati i zemřieti vzdy v milosti vzkřiešenie toho. Aj, u

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).