[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<56v57r57v58r58v59r59v60r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

žluč velmi hoří, že mokrost jí odolati nemuož. Ale když jest voda bielá a hustá, ta znamená člověka studené vlažnosti, v niežto vlažnost horkost přemáhá. Pakli jest voda bielá a tenká neb řiedká, takováť znamená člověka kalné krve, jenž má přielišné porušenie krve.

Itemcizojazyčný text kto chce právě rozeznati vodu neb vody všelikteraké, které od člověka pocházejí, ten měj sklenice zespod baňaté a svrchu hrdlité a zespod na dně také okrúhlé býti mají a stkla čistého bez poškvrny a po puolnoci po spání voda púštěna býti má do sklenice. A voda ta tak opatřena býti má se všech stan, aby nezastydla, má v podušku postavena býti a všudy aby s pilností ohrazena byla, i svrchu. A když tak zachována bude, tehdy ji súditi muožeš, nebo již některaké požite stalo se jest v žaludku. A obecně po puolnoci voda púštěná najlepšieho jest rozeznánie. Pakli by voda dobře zachována nebyla, tak, jakož výš dotčeno jest, že by dobře ohrazena nebyla a nastydla, ta voda se pohorší i poruší v své podstatě, že nemuož býti právě rozsúzena, jakž koli druzí ji navracují k její potracené postavě, shřévajíc ji buď v teplé vodě, neb kterakž koli. A voda má ohledována býti po východu slunce, a nic dřéve, ani také po západu. Nebo mnohé věci sú u vodě tak drobné, že jich nesnadně zpatřiti muož, leč jasným dnovým světlem.

O poznání nemocí lidských po vodě. A najprv kterak má poznána býti na vodě bolest hlavnie.

Jest li, že voda má svrchu obtlústný obrúček, tehdy ten člověk má mdlú hlavu a těžkú v čele.

Voda čistá a obrúček svrchu na ní

Pakli voda jest čistá a obrúček svrchu na ní červený, ten má přieliš krve na přední straně hlavy.

Voda zardělá a čistá

Bolí li koho hlava, ten má zardělú vodu a čistú, tohoť viece trápí bolest v pravé

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).