[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<57r57v58r58v59r59v60r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

straně, neb tu panuje žlučná krev.

Voda červená a řiedká a obrúček bielý

Pakli voda jest červená a řiedká a má na sobě obrúček bielý, tehdy bolest jest v levé straně hlavy, neb pocházie z černé krve.

Voda bielá a hustá

Pakli voda bielá a hustá, tehdy bolest jest v zadní straně hlavy, a ta se děje z vodnaté krve. A proto, kto chce právě poznati bolesti hlavnie, máť znamenati obrúček na vodě, neb jsú li na něm jako zrnce nebo zvonečkové, tehdy jest bolest se všech stran hlavy aneb ve vší hlavě.

Voda kalná a zblankytnělá

Pakli voda jest kalná a zblakytnělá, jakožto druhdy bývá ženská, tehdy ten člověk má velikú bolest v hlavě a strach většie, by neměl závratu neb zblázněnie, ač nebude li brzce opatřen lékařstvím.

Na vodě obrúček a okolo pěnky

Pakli voda má obrúček obtlústný, jenž má okolo sebe malé pěnky, ten má mdlú hlavu a nezdravé prsi.

Voda červená, hustá

Pakli jest voda červená a hustá, ten člověk má zimnici pocházející z zapálenie krve, a slóve třetinnice nebo třetačka. Neb třetí den trápí člověka.

Voda bielá a hustá

Pakli voda jest bielá a hustá, ten člověk má zimnici, jenž slóve veždajšie, neb na všaký den trápí jeho. A ta zimnice rodí se z vlhkosti přirozené a porušené, jenž jest z studeného přirozenie.

Vody mnoho a řiedká

Pakli vody jest mnoho a řiedká v sobě jest li, znamená, že ta zimnice brzy mine. Pakli voda ta počne červeněti, znamenáť, že ta zimnice veždajšie promění se v třetačku, totiž v třetinnici.

Voda červená a čistá

Pakli jest voda červená a čistá a jest jie mnoho, to znamená, že ten člověk má plíce porušené z horkosti veliké.

Vody mnoho bielé

Pakli bude mnoho vody bielé a čisté, ten člověk má plíce porušené z studenosti.

Voda tenká a bielá

Pakli jest voda velmi tenká a bledá, tehdy ten člověk má krmi v žaludku nepožitú.

Voda červená, hustá a mnohá

Pakli jest voda červená, hustá a mnohá, znamená, že ten člověk jest porušen na plicech z porušenie krve. Pakli jest voda červená a některak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).