[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<57v58r58v59r59v60r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pozčernělá, znamenieť jest, že plíce toho člověka přieliš horké sú.

Voda bielá a řiedká

Pakli jest voda bielá a tenká neb řiedká aneb bielá a tlustá neb hustá aneb kalná, jakožto druhdy ženská znamenie okazují, takový člověk má klánie v boce levém.

Voda červená, hustá a kalná

Pakli voda jest voda červená a hustá i kalná, tehdy ten člověk má klánie v pravém boce.

Na dně světlá až do polu svrchu kalná a hustá

Pakli na dně jest světlá a čistá až do polu svrchu kalná a hustá, ten člověk má bolest v prsech.

Vodu červenú a hustú, na dně mléčnú a řiedkú

Pakli člověk má zimnici, ješto slóve třetinnice, neb třetí den připadá, ten sprvu má vodu červenú a hustú, a potom na dně bielú a řiedkú. A žádá li mnoho píti, tehdy upadne v zimnici, jenž v pěti dnech přestává.

Mléčné barvy

Jest li voda mléčné barvy a málo řiedká, tehdy ten člověk má kámen v měchýři.

Pieštitá

Pakli jest voda pieštitá, tehdy ten kámen jest na ledvích.

Voda bielá a řiedká a v ní málo krve

Jest li voda bielá a řiedká a jest li v ní málo krve, tehdy leží nětco nepožitého od dávna v žaludku.

Voda řiedká a bledá

Pakli jest voda řiedká a bledá, tehdy plíce sú neduživé z nepožitých krmí.

Pozbledlá voda

Jest li voda barvy pozbledlé, ten člověk má bolest v svrchní straně prsí tak, že jest dušen.

U vodě prúžky podlúhovaté

Má li která voda v sobě prúžky podlúhovaté, jakžto vlasy, tehdy ten člověk porušen jest v ledvích.

Voda vlačitá

Pakli jest voda vlačitá jako víno porušené a zdají se prúžkové v ní, tehdy ten člověk jest po všem životě neduživ.

Zrnce neb prach u vodě

Pakli u vodě plovú jako zrnce a plove li v ní jako prach, ten člověk má plíce porušené.

Lepká voda

Pakli člověk má vodu lepkú, znamenie jest porušenie po všem životě neb ve všem životě.

Voda černá, v ní jako zrnce

Má li který člověk silnú a ostrú zimnici a u vodě jeho plovú jako drobní drobtové a jest li voda zčernala, ten člověk neujde smrti. A též, jest li vody málo zčernalé, máť smrt jako za humny.

Zčernalé vody málo

Pakli jest voda zčernalá a jsú v ní jako zrnce plavajície, aneb že by u vodě té plavalo jako zrnce, a jest li jie málo, ten člověk brzy bude mieti pakostnici.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).