[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<53r53v54r54v55r55v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

žluč také horkú krev a slezena zlú k sobě táhnú. Potom se krev shromáždí v žíly k ledvinám a protiskne se, i bude voda. Potom jde malými žilkami jako pot v měchýř. A když měchýř jest pln, tehdy odtiskne ty věci od sebe těžkostí vody. Pak voda jde od člověka. A potom se stiskne měchýř v hromadu, aby voda vždy od člověka nešla. Avšak druhdy se přiházie, že od některého člověka tak jde, až nátura od něho otejde, to jest přirozenie.

Kterak má voda ohledávána býti

Znamenaj, že voda má postavena býti ve dvě sklenici, v jednu o puol noci a v druhú ke dni aneb k světu. Aby lékař mohl věděti, které aneb kteraké jest postavy voda, když jde od člověka. Neb někdy jde od člověka čistá, a potom bude kalná. A někdy sprvu jde tence, a potom tlustě. A zítra vodu ohledovati mají, neb tak má poznáno býti přirozenie člověčie. Nebo přirozenie člověčie silnějšie jest ve spání, když odpočívá, než kdyby bděl. Neb přirozenie mdlé bude od myšlenie. A má sklenice čistě mieti i čistě je vymyti. A má je postaviti na miesto, ješto by nebylo horké ani studené, aby voda od horkosti ani od studenosti křtaltu svého neztratila neb neproměnila. Také jie nemají sem i tam nositi ani je přelévati, aby z toho přelévanie aneb nošenie nebyla kalná a se neproměnila. Nebo shřejí liť ji, od horkosti bude červená. A budeť se zdáti lepšieho přirozenie nežli dřieve. A tak bude lékař zklamán. Pakli by se stalo, že by zastydla voda, tehdy by ji v teplé vodě musel ohřieti. Také jie nemá než jedinú v sklenici pustiti, a nic po dvakrát, aby lékař mohl ohlédati, mnoho li, či málo od něho vody jde.

Kterak se voda mění

Aby věděl, že se voda mění od těchto věcí: od hněvu, od zámutku,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).