Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

že byla stavěna na takový spůsob, by nahoře pohodlně jse obývati mohlo, a do téhož příbytku šla chodba z domu Matěje Kavky kováře. Kdo na té bráně obýval, ten platil ročně 5 kop míšeňskejch, každá kopa 1 zlatý 10 krejcarů počítaje. Schořela při ohni švejdském v r. 1652 a potomně tak, jak nyní pod dnes stojí, byla postavena.

Jägerhauscizojazyčný text.

Dům ten celý, jakož i k němu zahrady, odkoupen byl od pána Gerstorfa na Svinčanech a pro příbytek vrchního lesníka vrchnostenského vykázán.

Katouna městká.

Kde nyní dům paní Červinkový na průchoně stojí, byl hned v roku 1496 dům neb příbytek kata Koloucha, který nechtěl one havíře stínati, jakožto příběch o založení kostela Panny Marie za Mostem a stínání havířů patrně dokazuje. To místo, poněvadž se tam také na průhoně zhynulé koňstvo ztahovalo, psalo se Na Konolupech.

Děkanství poděbradské.

První jeho začátek nemohl sem pro nedostatek starých spisův vyhledati. V roku však 1494 již nalézám kněze Matěje Bydžovského. Nachází se též nějaký lesíček pod jménem Hájek kněžský v Orádkách a shoření domu děkanského v roku 1621. Od toho času žádných více tu pro mě zapsáno nejni.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).