Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

míti nástupnosti, předešel toho sobě časně u císaře Fridricha, takže od něho byli hrabstvím Slezích jménem Minsterberg a názvem knížat obdarováni, od kteréhožto také času se ihned jakožto rytířové ke všem válečným důležitostem potřebovati nechali a sobě jména slavného dobývali.

Po smrti tedy Jiřího [r.]text doplněný editorem 1471 zvolen byl na království české Vladislav, syn krále polského Mezko, který od strany své matky Alžběty z rodu císaře Karla IV. pocházel (jak v svaté paměti on Karel tehdáž u Čechův byl a až posavade jest, každý historik dobře zná). Tedy bez všech dalších odkladů neb průtahů byl od polského piskupa Mikuláše v hlavním kostele sv. Víta ještě toho samého roku na království české pomazán a korunován. Poněvadž pak on Vladislav stavům českým, jenž byly pod obojím, jejich čtyři články pražské, které jim již také předešle od sněmu bazilejského [r.]text doplněný editorem 1434, též od císaře Zigmunda, potvrzeny byly, při svém korunování zdržeti slíbil, tedy povstal proti témuž, ačkoliv řádnému, volení i korunování papež Sixt toho jména čtvrtý. A tak v své náhlosti se překvapiv, vydal kletbu na onoho biskupa, který jej, to jest Vladislava, korunoval, všecky cechy od povinné poslušnosti a poddanosti krále jejich rozvázal, i také císaře k tomu ponukl, by krále uherského Matyáše místo něho majíce, Čechům za krále vyhlásil. Matyáš uchopil se té, jemu ačkoliv bezprávně dané

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).