Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Labice

Tudy šlo za starých časův skutečné Labe a nacházím zapsáno takto: „Léta Páně 1651. dne 1. máje prokopané jest a spuštěné nové Labe, od Kobylí začínaje, za burkmistra Matěje Rynše řezníka, poněvadž staré Labe vedle kostela Povýšení sv. Kříže šlo a hloubilo tak, že již k obávání bylo, aby ten kostel nepodemlelo“. A tomu starému toku dáno jméno Labice.

Cihelna na hrádku.

Vedle rybníka chotouského stojí cihelná pec právě na tom místě, kde někdy hrádek tak nazvaný Chotětický pána Marka Baderského stával a maličkými valami obehnán byl. V roku 1424, když sirotci žiškovští chtíce zámku poděbradského se zmocniti, tu sobě ležení jejich zarazili, zbořili ten hrádek a pán Marek Baderský se na ty místa, které nedaleko vsi Sán leží a pod dnes Na Badrách slove, se přeložil a tam dvůr pro sebe vystavěl. To pak místo neb cihelnu mnozí velmi omylně Kočičí hrádek slují.

Nota.

Jsem patří vepsati příběch založení kostela Panny Marie za mostem o stínání havířův.

Ponavržení.

Příběh tento píši pro milovníky starobytností. Bych ale mohl dosáhnouti ouplného cíle, tedy potřeby jest položiti historický základ tak sice, by čtoucí v žádné nepozůstal pochybnosti a skrze nevyvedenost zástojův nemusel se potomně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).