Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

A když by nepřítel od Rakous na Čehy táhnouti měl, povinen bude jedno dělo až na chranice moravské na svůj vlastní náklad dovézti, začež také aniž nám, ani potomkům našim na věčné časy žádným platem nejni zavázán“.

S tímto zavírám příběhy moje, a žádám čtoucího, jestliže by se někde nějaká chyba v letech vynalezla, by mně jakožto na zrak nestatečnému starci dobrotivě odpustil, a pokadž možné, sám hybu tu ponapravil.

Na Poděbradech dne 22. Augustycizojazyčný text 1835.

S tím panu Ungar posluhuji a od Boha jemu všecho dobrého žádám.

Minyde.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).