Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

mimo zámku všecko až do vinic i s platy a oheň tam zastavil se na kostelním předměstí na stodole pana Buriana Peka, kterážto stodola nyní panu Pekovi náleží.

Až podtud dohází můj spis s pamětí těch, které sem v knihách vyhledati mohl. Byla sice také v domě radním jistá kniha jménem Kniha důkazů neb svědomí, v které zajisté velmi mnoho pamětihodného zaznamenáno býti muselo, poněvadž knihy zápisů starých na tu samou často a zhusta se odvolávají. To ale tato roku 1806. docela k stracení přišla.

A tak nyní obrátíme se k vypravování jinších rozličných pamětí jak zámku, tak i města Poděbrad, které jsme prvé pro uvarování dlouhostí a potahů upustiti museli.

O hradu pána Villíma z Choustníku a pána Berneka z Nidy.

Ten hrad stál na tom místě, kde nyní dům pana Vorežníkův, perve Smetanovský, stojí. V zahradě jest posavade kopec a zajisté v něm mnoho zasypaných zdí by se nalézti muselo. Byl obehnán vodou a valmi, kterážto voda těmi místy pod měský pivovar a panskou šatlavu odpadávala. Přes tu vodu k straně půlnoční byl od téhož hradu čelední dvůr založen, k němužto se po mostě chodilo.

Že

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).