[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Plagiariiscizojazyčný text lstivým učedlníkóm

Naufragaveruntcizojazyčný text potupeni

3.cizojazyčný text

Neophicumcizojazyčný text novověrce

4.cizojazyčný text

Cauteriatamcizojazyčný text porušené

6cizojazyčný text.cizojazyčný text

Confliccionescizojazyčný text spolubojování

Inaccessibilemcizojazyčný text v nepřístupné

Depositumcizojazyčný text poručeného sobě daru

Prophanascizojazyčný text daremných

II. Thymoteicizojazyčný text

1.cizojazyčný text

In aviacizojazyčný text v tvéj babce

2.cizojazyčný text

Legittimecizojazyčný text řádně

Cancercizojazyčný text, quidam morbuscizojazyčný text aneb rak

Serpitcizojazyčný text, id est latenter inceditcizojazyčný text leze

Resipiscantcizojazyčný text přestali

4.cizojazyčný text

Deliborcizojazyčný text obětuji

Penulamcizojazyčný text knihy zákonové

Erariuscizojazyčný text mosazník

Ad Hebreoscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Multiphariecizojazyčný text mnohořečně

Hereditavitcizojazyčný text děditství obdržel

2.cizojazyčný text

Pereffluamuscizojazyčný text nepřesuli

Fidenscizojazyčný text úfajě

Obnoxiicizojazyčný text povinni

3.cizojazyčný text

In exacerbacionecizojazyčný text v rozdrážení

4.cizojazyčný text

Efficaxcizojazyčný text mocná

5.cizojazyčný text

Elementacizojazyčný text rčeny z abecedy, živlové

Exordiicizojazyčný text počátka

Experscizojazyčný text vyňat

6.cizojazyčný text

Ostentuicizojazyčný text v posměch

Controversiecizojazyčný text nesvornosti

Anchoramcizojazyčný text kotvu

Precursorcizojazyčný text předběha

7.cizojazyčný text

Sponsorcizojazyčný text slíbitel

9.cizojazyčný text

Culturecizojazyčný text následovánie

Secularecizojazyčný text světcské

Intercedatcizojazyčný text postúpila

Testatoriscizojazyčný text poručitele

11.cizojazyčný text

Substanciacizojazyčný text založenie

In casuliscizojazyčný text v stanech

Arbitranscizojazyčný text maje za to

Fastigiumcizojazyčný text vrchu

Animositatemcizojazyčný text síly

Impetumcizojazyčný text prudkost

Effugaveruntcizojazyčný text zapudili jsú

Aciemcizojazyčný text ostrost

Castracizojazyčný text stany vojenské

Exterorumcizojazyčný text cizokajínóm

Distenticizojazyčný text roztaženi

Ludibriacizojazyčný text posmievanie

In melotiscizojazyčný text v húniech

12.cizojazyčný text

Pacatissimumcizojazyčný text přěhojný

Exercitatiscizojazyčný text zkušeným

Contemplantescizojazyčný text opatrujíce

Ad tractabilemcizojazyčný text k hynutému

Actus apostolorumcizojazyčný text

2.cizojazyčný text

Diffinitocizojazyčný text uloženú

Conpuncti suntcizojazyčný text zaskrušili sobě

In idipsumcizojazyčný text též

3.cizojazyčný text

Consolidatecizojazyčný text stvrdily

Basescizojazyčný text chodidla

5.cizojazyčný text

Fraudavitcizojazyčný text zatajil

In grabatiscizojazyčný text na nosidlných ložéch

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).