[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

In agoniacizojazyčný text v boji omdlev

23.cizojazyčný text

Sedicionemcizojazyčný text svádu

Verecizojazyčný text věrně

Ad spectaculumcizojazyčný text u vodivy

24.cizojazyčný text

Consternatecizojazyčný text užasly

Deliramentumcizojazyčný text nesmyslná

Finxitcizojazyčný text postavi sě

Coegeruntcizojazyčný text přinutkachu

Attenditecizojazyčný text pilně ostřiehajte sě

In forocizojazyčný text na tržišči

Simulantescizojazyčný text zamýšlejíce

Persequenturcizojazyčný text puditi vás budú

In pacienciacizojazyčný text v trpelivosti

Azymorumcizojazyčný text přesnic

Paschacizojazyčný text, id est agnum pascalemcizojazyčný text

Diversoriumcizojazyčný text sien

Precessorcizojazyčný text předek

Invalescebantcizojazyčný text popuzeni biechu

Et sabbatum illucescebatcizojazyčný text a na sobotu sě chýlíše

Iohannescizojazyčný text

2.cizojazyčný text

Idryecizojazyčný text stúdvice

Metretascizojazyčný text měřice

Architriclinocizojazyčný text vládaři svatby

3.cizojazyčný text

Salimcizojazyčný text

4.cizojazyčný text

Quemquamcizojazyčný text ačkoli

Prediumcizojazyčný text poplužie

Idryamcizojazyčný text vědro

5.cizojazyčný text

Probaticacizojazyčný text bravový

6.cizojazyčný text

Remigassentcizojazyčný text odpluli

7.cizojazyčný text

Scenopegyacizojazyčný text stanový

Lytterascizojazyčný text písmo

8.cizojazyčný text

Non capitcizojazyčný text nepřijímá sě

10.cizojazyčný text

Enceniacizojazyčný text posviecenie

11.cizojazyčný text

Salwus eritcizojazyčný text zdráv bude

Infremuitcizojazyčný text zařva

Institiscizojazyčný text svazky

13.cizojazyčný text

Calcaneumcizojazyčný text patu

14.cizojazyčný text

Sicominuscizojazyčný text neb by jinak bylo

Alioquincizojazyčný text aspoň

19.cizojazyčný text

Titulumcizojazyčný text vinu

Aloescizojazyčný text tak řečená mast

21.cizojazyčný text

Pulmentumcizojazyčný text krmičku

20.cizojazyčný text

Sudariumcizojazyčný text rúchu potnú neb pásnici

Ad Romanoscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Barbariscizojazyčný text barbaróm

Contumeliiscizojazyčný text, id est turpitudinibus libidinumcizojazyčný text ohavnostmi

Afficiantcizojazyčný text, 1. Thessalonicenses II.cizojazyčný text poskvrňovali

In reprobumcizojazyčný text v bludný

Malignitatecizojazyčný text zlobivosti

Susurronescizojazyčný text reptačě

2.cizojazyčný text

Indignaciocizojazyčný text nemilost

3.cizojazyčný text

Causati enim sumuscizojazyčný text dokázali smy

Prepuciumcizojazyčný text obřézku

4.cizojazyčný text

Exinanitacizojazyčný text vyprázněna

Abolitacizojazyčný text shlazena

Emortuumcizojazyčný text umrtveného

Vulwamcizojazyčný text materník

8.cizojazyčný text

Abba grece, pater latinecizojazyčný text

Adopcioniscizojazyčný text vyvolení

Instanciacizojazyčný text přítomné

9.cizojazyčný text

Figmentumcizojazyčný text hrnec

Massamcizojazyčný text nad hlínú

Massacizojazyčný text hromady

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).