[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Poderecizojazyčný text, id est talariscizojazyčný text

Auricalcocizojazyčný text k mosazu

2.cizojazyčný text

Rumpheamcizojazyčný text meč, idem est, quod spatacizojazyčný text

Nicolaitarumcizojazyčný text, id est hereticorum a Nycolao dyacono ecclesie Ierosolimitarum, qui cum Stephano et ceteris constitutus est a Petrocizojazyčný text

Calculumcizojazyčný text kamýk, lapis levis, parvus, rotundus, durissimus, cui contrarius est scrupuluscizojazyčný text

3.cizojazyčný text

Coliriocizojazyčný text est medicamentum sive quelibet coccio medicacionis oculorumcizojazyčný text

4.cizojazyčný text

Jaspidis, sardiniscizojazyčný text drahé kamenie

6.cizojazyčný text

Bilibriscizojazyčný text dvoje libra miery

13.cizojazyčný text

Karacteremcizojazyčný text znamenie

14.cizojazyčný text

Cytharidorumcizojazyčný text hudcuov

17.cizojazyčný text

Poculumcizojazyčný text koflík

18.cizojazyčný text

Tineumcizojazyčný text vel tinumcizojazyčný text

Eramentocizojazyčný text zvonoviny

Amomumcizojazyčný text skořice

Redarumcizojazyčný text vozouv

Mancipiorumcizojazyčný text slúh

Calcedoniuscizojazyčný text est gemma preciosa colorem palentis lucerne habenscizojazyčný text

Sardonixcizojazyčný text est gemma habens colorem utriusque gemmarum illarumcizojazyčný text

Crisopasuscizojazyčný text est lapis viridis aureeque mixturecizojazyčný text

Iacinctuscizojazyčný text est lapis habens purpureum colorem et ceruleumcizojazyčný text

A tak máš tomu nynie konec, milý kněžě Martine, nebť již nemám s čeho viece psáti. A s tím buď jméno buožie pochváleno. Amen. Deo gracias.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 9 měsíci; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).