[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

11.cizojazyčný text

Conpuccioniscizojazyčný text skrúšěného neb nabádajícieho

Delibaciocizojazyčný text obět

Et massacizojazyčný text i všecko

Oleastercizojazyčný text olivú

12.cizojazyčný text

Diferentescizojazyčný text rozdílné

In hilaritatecizojazyčný text v óchotnosti

Sine simulacionecizojazyčný text bez pokrytstvie

13.cizojazyčný text

In hoc ipsumcizojazyčný text na tom

Vectigalcizojazyčný text clo

15.cizojazyčný text

Inbecillitatescizojazyčný text mdloby

Inproperia inproperanciumcizojazyčný text žehránie potupujících

Illiricumcizojazyčný text illiřičského moře

Collacionemcizojazyčný text sebránie

16.cizojazyčný text

Negociaciocizojazyčný text potřebie

Archariuscizojazyčný text pokladník

Prima Corinthioscizojazyčný text

2.cizojazyčný text

Examinaturcizojazyčný text zkušen bývá

3.cizojazyčný text

Culturacizojazyčný text rolé

Architectuscizojazyčný text stavitel

Detrimentumcizojazyčný text nedostatek

Ab humanocizojazyčný text od člověčieho

Purgamentumcizojazyčný text smetí

Peripsimacizojazyčný text, superior cortex cuiuscumque fructuscizojazyčný text

Pedagogorumcizojazyčný text pěstúnóv

Negociumcizojazyčný text přě

Redigarcizojazyčný text nepoddám sě

7.cizojazyčný text

Ut vacetis oracionicizojazyčný text abyste sě připravili k modlení

Iniciamcizojazyčný text polékl

Facultatemcizojazyčný text snažnost

Obsecrandicizojazyčný text přisluchovati

9.cizojazyčný text

Circumducendicizojazyčný text voditi

Braviumcizojazyčný text odplatu

In agonecizojazyčný text v boji neb v sedání

10.cizojazyčný text

Prostraticizojazyčný text poraženi

Ab exterminatorecizojazyčný text od vyplenitele neb od zahubitele

12cizojazyčný text.cizojazyčný text

Ignobilioracizojazyčný text neušlechtělejšie

13.cizojazyčný text

Ambiciosacizojazyčný text žádostivá

14.cizojazyčný text

Barbaruscizojazyčný text nerozumen

Idyotecizojazyčný text hlúpého neb nedoučeného

15.cizojazyčný text

Abortivocizojazyčný text nedochódčeti

Primiciecizojazyčný text najprvé

Periclitamurcizojazyčný text hynemy

16.cizojazyčný text

Maranatacizojazyčný text to v den súdný

Secunda ad Corinthioscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Firmatcizojazyčný text posiluje

2.cizojazyčný text

Obiurgaciocizojazyčný text třesktánie

3.cizojazyčný text

Atramentocizojazyčný text črnidlem

Deformaturcizojazyčný text popsaná

Obtusicizojazyčný text zatmeni

4.cizojazyčný text

Abdicamuscizojazyčný text odřiekámy

Dedecoriscizojazyčný text hanby

Angustiamurcizojazyčný text nestýskámy

Apporiamurcizojazyčný text chudnemy

Destituimurcizojazyčný text nezůstáváme

Non contemplantibus nobiscizojazyčný text nemajíce zřiezenie

6.cizojazyčný text

In sedicionibuscizojazyčný text v nepřiezni

In longanimitatecizojazyčný text v dlúhočekání

Non fictacizojazyčný text neomylné

Patetcizojazyčný text otevřína

Convenciocizojazyčný text přirovnánie

7.cizojazyčný text

Refectuscizojazyčný text nasycen

8.cizojazyčný text

Ingeniumcizojazyčný text dómysl

9.cizojazyčný text

Ex habundanticizojazyčný text bez potřeby, z hojnosti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).