[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

In theatrumcizojazyčný text, id est in spectaculum, ubi rei puniebanturcizojazyčný text do břišce ut in hampaysscizojazyčný text

20.cizojazyčný text

Cenaculocizojazyčný text podnebie

Non subterfugycizojazyčný text neodvrátil sem sě

21.cizojazyčný text

Municepscizojazyčný text bydlitel

22.cizojazyčný text

Recalcitrarecizojazyčný text zpět jíti

23.cizojazyčný text

Discerpereturcizojazyčný text aby nebyl rosápán

24.cizojazyčný text

Oratorecizojazyčný text, id est rethorecizojazyčný text mluvokráse, řečníka

25.cizojazyčný text

Supersticiosus, id est falsus, religiosus ydolorumcizojazyčný text. De sua supersticionecizojazyčný text o jeho zvláštnéj vieře

27.cizojazyčný text

Cohortiscizojazyčný text nad zástupem

Sustulimuscizojazyčný text zdvižechom sě

Perseverantecizojazyčný text trvajíciemu

Humane tractanscizojazyčný text přieznivě počstiv

Gwiduscizojazyčný text est insula contra Asyamcizojazyčný text

Nauclerocizojazyčný text marináři

Versus de ventiscizojazyčný text

Flans subdolanus, vulturnus et eurus ab ortucizojazyčný text

Atque die medio nochus et affricus, auster,cizojazyčný text

Circinus occasu zephirusque favonius afflant,cizojazyčný text

Ast veniunt aquilo, boreas et chorus ab horis.cizojazyčný text

Legebantcizojazyčný text pluli jsú

Typhonicuscizojazyčný text vichrový

Conaricizojazyčný text odolati

Scaphamcizojazyčný text člun

Accingentescizojazyčný text podpásavše sě

In Sirtimcizojazyčný text vševířec

Armamentacizojazyčný text orudí, ješto k korábu potřebné bylo

Bolidemcizojazyčný text olovnici

In asperacizojazyčný text v ostrá

Anchorascizojazyčný text kotvy

Sub obtentucizojazyčný text pod zamyšlením

A proracizojazyčný text od předku korábu

Et passicizojazyčný text sunt eamcizojazyčný text a chtěchu i klín sekati

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).