[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

9.cizojazyčný text

Fulluscizojazyčný text barvieř neb valchář

Elysuscizojazyčný text padl

Pastinavitcizojazyčný text ščiepil

Sub obtentucizojazyčný text pod obdržením

13.cizojazyčný text

Afficientcizojazyčný text zabijí

14.cizojazyčný text

Nardispicaticizojazyčný text drahéj masti

Alabastrumcizojazyčný text pušku mramorovú

Refecciocizojazyčný text večeře

Sigillatimcizojazyčný text zvlášče

In prediumcizojazyčný text na dědinu

Obiciunturcizojazyčný text líčí

15.cizojazyčný text

Vinum mirratumcizojazyčný text víno s myrrú

Conviciabantur eicizojazyčný text haniešta jeho

Decuriocizojazyčný text dvořenín

16.cizojazyčný text

Effigiecizojazyčný text tváři

Lucascizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Viciscizojazyčný text třídy

Pugillaremcizojazyčný text pisadla

2.cizojazyčný text

Ut profitereturcizojazyčný text aby sě přiznal

Confitebaturcizojazyčný text chváléše

In comitatucizojazyčný text v tovařišství

3.cizojazyčný text

Procurante (per resolucionem)cizojazyčný text když zpravováše

4.cizojazyčný text

Complicuissetcizojazyčný text zaklopi

Precipitarentcizojazyčný text strčili

5.cizojazyčný text

Irruerunt in eumcizojazyčný text valéchu sě k němu

Per tegulascizojazyčný text skrze lati

Mittitcizojazyčný text spílá

6.cizojazyčný text

Ne repetescizojazyčný text nenapomínaj

Confertamcizojazyčný text naplněnú

Coagitatamcizojazyčný text střěsenú

Et supereffluentemcizojazyčný text a osutú

Illisumcizojazyčný text připadla

7.cizojazyčný text

Loculumcizojazyčný text nosidl

Publicanorumcizojazyčný text zjevných hřiešníkuov

Peccatorumcizojazyčný text tajných hřiešníkuov

8.cizojazyčný text

Agebaturcizojazyčný text býváše puzen

10cizojazyčný text.cizojazyčný text

Sathagebatcizojazyčný text usilováše

11cizojazyčný text.cizojazyčný text

Improbitatemcizojazyčný text neúklidnost

Profectocizojazyčný text jistě

Inaquosacizojazyčný text suchých

12.cizojazyčný text

Dipondiocizojazyčný text za dva šarty

Nimbuscizojazyčný text lijevý déšč

Minutumcizojazyčný text šart

13.cizojazyčný text

Non capitcizojazyčný text nelze

14.cizojazyčný text

Venit ad secizojazyčný text jde proti němu

15.cizojazyčný text

Siliquiscizojazyčný text mláta

Symphoniamcizojazyčný text hudbu neb treterovánie

Chorumcizojazyčný text štrych

16.cizojazyčný text

Cadoscizojazyčný text lahvic

Caucionemcizojazyčný text zápis

Choroscizojazyčný text štrychuov

18.cizojazyčný text

Suggilletcizojazyčný text nenutkala

Aspernabanturcizojazyčný text pohrdáchu

19.cizojazyčný text

Sycomoruscizojazyčný text bláznivý fík

Mnascizojazyčný text hřiven

Exegissemcizojazyčný text vzel bych

Wallocizojazyčný text valem neb náspem

20.cizojazyčný text

Simulantescizojazyčný text zamýšlejíce

21.cizojazyčný text

Manicabatcizojazyčný text za rána přicházieše

22.cizojazyčný text

Pacti suntcizojazyčný text slíbichu

Beneficiicizojazyčný text úředníci

Avulsus estcizojazyčný text zdáli sě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).